Adam Siatras


Στόχοι του NETWORK για τα Νέα Δεδομένα στην Εκπαίδευση

Καθώς η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα προσεγγίζει το τέλος της, αξίζει να επισημάνω τρεις σημαντικούς εκπαιδευτικούς στόχους που έχει επιτύχει ο όμιλος NETWORK. Θέσαμε αυτούς τους στόχους στην αρχή της νέας χιλιετίας, γνωρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι των τελευταίων 50 ετών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη, δεν ανταποκρίνονται πλέον στα δεδομένα των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων και των επακόλουθών τους: της παγκοσμιοποίησης, των εφαρμογών της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας και των νέων επαγγελματικών προσανατολισμών. Με συναίσθηση λοιπόν της σύγχρονης πορείας της ανθρωπότητας και της ευθύνης που έχουμε αναλάβει ως δάσκαλοι, σχεδιάσαμε  σημαντικές και πρωτοπόρες για την πατρίδα μας εκπαιδευτικές δομές που με τη σειρά τους έχουν δημιουργήσει την εκπαιδευτική κουλτούρα του NETWORK. Οι τρεις στόχοι αφορούσαν πρώτον στη διαμόρφωση αποτελεσματικών, συνεχώς εξελισσόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεύτερον στην επιλογή και συνεχή επιμόρφωση ταλαντούχων καθηγητών, και τρίτον στη μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων των σπουδαστών μας. (more…)


Ποια είναι η Ιδανική Διάρκεια της Προετοιμασίας για το GMAT Test ?

GMAT Preparation

GMAT Preparation

Το GMAT είναι ένα παγκόσμιο test, ένα κοινό κριτήριο με το οποίο μπορούν Business Schools να συγκρίνουν τις ικανότητες όλων των υποψηφίων τους, ανεξαρτήτως προέλευσης, για να τους δεχθούν στα Μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Τα μαθηματικά και τα Αγγλικά χρησιμεύουν σαν βασικά εργαλεία για τις κριτικές και τις αναλυτικές διεργασίες της σκέψης. Οι διεργασίες αυτές της σκέψης είναι εκείνες στις οποίες διαγωνίζονται οι υποψήφιοι (όχι στα μαθηματικά και τα Αγγλικά). Εφόσον τις χρησιμοποιήσουν σωστά, τότε επιτυγχάνουν τα υψηλά scores.
Μια ερώτηση που συχνά θέτουν οι υποψήφιοι test takers του GMAT αφορά στον πόσο χρόνο προετοιμασίας και μελέτης χρειάζονται για το GMAT. Ενώ οι ανάγκες του κάθε ατόμου είναι διαφορετικές, η μελέτη για το GMAT από το 2012 και μετά, που το test εξετάζει και τη νέα ενότητα της ενοποιημένης συλλογιστικής (Integrated Reasoning), απαιτεί γενικά μια περίοδο (more…)


Στρατηγική για το GMAT: Ας Χαθούν Μερικές Μάχες για να Κερδηθεί ο Πόλεμος

GMAT Preparation

GMAT Preparation

Το GMAT δεν είναι ούτε μαθηματικό ούτε γλωσσολογικό τεστ. Οπωσδήποτε απαιτείται γνώση μαθηματικών και της αγγλικής γλώσσας για μια καλή βαθμολογία, αλλά αυτό που πραγματικά εξετάζει το GMAT είναι δεξιότητες συνειρμών διοικητικής σκέψης. Τέτοιες δεξιότητες όλοι μας τις εφαρμόζουμε καθημερινά.

Για παράδειγμα, φθάνει ένας εργαζόμενος στη δουλειά του το πρωί μιας ημέρας και σκέφτεται όλα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει εκείνη την ημέρα. Δεν μπορεί να διευθετήσει όλες τις εκκρεμότητες και θα πρέπει να κρίνει ποιες εργασίες θα περιμένουν μέχρι την επόμενη ημέρα ή εβδομάδα.

Αν οι επιλογές περιορίζονται μεταξύ δύο εργασιών, Α ή Β, και η Α θα επιφέρει περίπου 6% περισσότερα έσοδα για την εταιρεία αλλά θα καταναλώσει 55% περισσότερο χρόνο, ποια εργασία είναι προτιμότερη? Μετά, ελέγχοντας τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, βλέπει μια λίστα 100 μη αναγνωσμένων μηνυμάτων. Ποια θα διαβάσει πρώτα? Τα παλαιότερα? Αυτά από τον εργοδότη του? Τα χαρακτηριζόμενα ως επείγοντα? (μερικά ούτε καν θα ανοίξει, κρίνοντάς τα μη σημαντικά από το όνομα του αποστολέα, το θέμα, ή το ότι είναι μηνύματα spam που πέρασαν από το φίλτρο). (more…)


Πρόσφατες Αλλαγές στα test GMAT και GRE – Έμφαση στην Κριτική Σκέψη

GMAT Preparation

GMAT Preparation

Όταν οι υποψήφιοι για Master in Business Administration ερωτώνται τι φοβούνται περισσότερο σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων τους, η τυπική απάντηση τους είναι “το GMAT” (ή “το GRE”). Αυτή η απάντηση, αρχικά, δεν προξενεί έκπληξη γιατί το GMAT δεν είναι ένα εύκολο test. Είναι ένα “έξυπνο” σύστημα που αυτό-προσαρμόζεται (adaptive) στην ικανότητα των εξεταζομένων και κάθε φορά που εκείνοι απαντούν σωστά τις ερωτήσεις, το test γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Το GMAT δεν είναι σχεδιασμένο για να ταλαιπωρεί τους υποψηφίους αλλά για να μετράει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης τους, χαρακτηριστικό που είναι απαραίτητο στα business schools. Με τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων το GMAT αξιολογεί την κριτική σκέψη, τη διαχείριση του χρόνου και τη διαχείριση του άγχους – τις ίδιες επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχει κάποιος στον τομέα των επιχειρήσεων.

(more…)