Εξ’ Αποστάσεως Υπηρεσίες


Υποψήφιοι από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, της Κύπρου ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Μεταπτυχιακών Σπουδών του NETWORK  (Full Service, PG Service, Academic CV & PS) μέσω του Συστήματος DISTANCE.

Όλες οι Υπηρεσίες Συμβουλευτικής μπορούν να εκτελεστούν μέσω Email, Skype & τηλεφώνου ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη των αναγκών του υποψήφιου, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση της δια ζώσης επαφής, χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του υποψήφιου.

 

Distance FS

Distance PG

Distance cv

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, με την υποστήριξη και συνεργασία των Ακαδημαϊκών Αναλυτών, επιβλέπει κάθε στάδιο της εκτέλεσης κάθε Υπηρεσίας και δίνει ενημέρωση στον Υποψήφιο για την εξέλιξη της πορείας της Υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο.

Με το σύστημα DISTANCE μπορεί ο υποψήφιος, από όποιο σημείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού και εάν βρίσκεται, να αποκτήσει πρόσβαση στις εξειδικευμένες υπηρεσίες του NETWORK για να μπορέσει να ενταχθεί σε κορυφαία Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.