Κριτήρια Αξιολόγησης


Κάθε κριτήριο έχει ανεξάρτητη βαρύτητα και ποιοτική σημασία στην αξιολόγηση. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η απόλυτη διαβάθμιση σημαντικότητας των κριτηρίων για την αποδοχή των υποψηφίων.

Παρόλα αυτά, το NETWORK βασισμένο στην πολυετή εξειδίκευση σε θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε χώρες της Ευρώπης (Ολλανδία, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Σουηδία, Γαλλία και πολλές άλλες), αλλά και παγκοσμίως, έχει κατατάξει αυτά τα κριτήρια με τη σειρά σημαντικότητας που «Στατιστικά» έχει παρατηρηθεί ότι το καθένα βαρύνει την έκβαση κάθε υποψηφιότητας.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ NETWORK
Βαθμός Πτυχίου – Μέσος Όρος Βαθμολογίας
Βεβαίωση για το Επίπεδο της Αγγλικής Γλώσσας TOEFL/IELTS CPE-B, CAE-A
Personal Statement – Έκθεση Στόχων και Υποβάθρου
Essays – Επιστημονικού ή Επαγγελματικού Περιεχομένου MBA
Επίπεδο Αποφασιστικότητας, Σκέψης και Λογικής (GMAT) MBA, MSc MSc, MA
Επίπεδο Επιστημονικής Σκέψης και Ανάλυσης (GRE) MBA-MSc-PhD: (USA) MSc: (UK)
Timing (όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο)
1η Συστατική από Επαγγελματική Προϋπηρεσία MBA MSc-MA-PhD ()
2η Συστατική από Επαγγελματική Προϋπηρεσία ()
Η Δημιουργία ενός Επαγγελματικού Βιογραφικού – CV
Η Στρατηγική του ΤΙ και ΠΩΣ θα προβληθεί στις Αιτήσεις
1η Συστατική από Καθηγητή ή Πανεπιστημιακό Δάσκαλο ()
2η Συστατική από Καθηγητή ή Πανεπιστημιακό Δάσκαλο MSc-MA-PhD MBA ()
Η Ποιότητα του Περιεχομένου των Αιτήσεων (precision)
Η Ποιότητα της Εμφάνισης των Αιτήσεων (professional)
Η Γνώση και Προσέγγιση του “Παλμού” κάθε Πανεπιστημίου
Η Ποιότητα της Μετάφρασης των Συνοδευτικών Βεβαιώσεων
Ειδικά Σεμινάρια ή άλλες Εκπαιδευτικές Βεβαιώσεις
Στρατιωτική Θητεία – Τυχόν Υπευθυνότητες
Επιλογή και παράθεση τυχόν Βραβεύσεων ή Επιτευγμάτων
Το Απολυτήριο του Λυκείου και οι Βαθμοί Πανελληνίων
Επιλογή από άλλα στοιχεία σας (διπλώματα, επαγγελματικές άδειες κ.λπ.) προς περαιτέρω υποστήριξη της υποψηφιότητας
Η Αναλυτική Βαθμολογία των Μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο
Διασυνδέσεις & Επικοινωνία με Παράγοντες των Πανεπιστημίων αδιαβάθμιστο αδιαβάθμιστο
Με  χαρακτηρίζονται τα σημεία που το NETWORK εξασφαλίζει ΑΜΕΣΗ και Εγγυημένη ενίσχυση των προϋποθέσεων ενώ με () τα σημεία στα οποία μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά.