Υπηρεσία Full Service


Η Υπηρεσία Full Service® απευθύνεται σε υποψήφιους οι οποίοι επιθυμούν εκτενή καθοδήγηση όσον αφορά στην επιλογή Ειδικότητας, Πανεπιστημίων και χώρας, καθώς και πλήρη υποστήριξη και διεκπεραίωση της διαδικασίας των αιτήσεων έως τη στιγμή της έναρξης του Μεταπτυχιακού. Η Υπηρεσία αναλαμβάνει τη διαδικασία των αιτήσεων για οποιοδήποτε Αγγλόφωνο πρόγραμμα σε χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, Ολλανδία, Ελβετία, Βέλγιο, Σουηδία, Δανία, Ιταλία, Γερμανία και πολλές άλλες) αλλά και για χώρες εκτός Ευρώπης. Αποτελεί ιδανική επιλογή για Αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, για “επί πτυχίω” Σπουδαστές και για ήδη εργαζόμενους/επαγγελματίες.

Την Υπηρεσία επιλέγουν όσοι θέλουν να συμβουλευτούν τους experts για τις καλύτερες επιλογές Μεταπτυχιακών, να εξασφαλίσουν την εισαγωγή τους στα κορυφαία Πανεπιστήμια, αλλά κυρίως για να απαλλαγούν από το άγχος και το φόρτο εργασίας των Αιτήσεων. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική που προσφέρει η Υπηρεσία Full Service® είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς βασίζεται στις ανάγκες, τους στόχους και το προφίλ του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά. Κέρδος τους είναι το να επικεντρωθούν οι ίδιοι στις άμεσες προτεραιότητές τους όπως ή ολοκλήρωση των σπουδών, η αποφοίτηση ή η εργασία τους και παράλληλα να έχουν διασφαλίσει την εισαγωγή τους στο Master της επιλογής τους.

Η Υπηρεσία Full Service® αξιοποιεί ολόκληρο το εύρος τεχνογνωσίας της Ομάδας Συμβούλων και Αναλυτών του NETWORK και αποτελεί ολοκληρωμένη προσέγγιση, ξεκινώντας από το στάδιο του επαγγελματικού προσανατολισμού, σχεδιασμού καριέρας, έρευνας, αξιολόγησης και επιλογής Μεταπτυχιακών και καλύπτει μέχρι και την πλήρη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο.

Είναι η μοναδική υπηρεσία στην Ελλάδα που δίνει Εγγύηση Προσφοράς Θέσης

Η Υπηρεσία Full Service® περιλαμβάνει:

1st Step

1. Αξιολόγηση της υποψηφιότητας, των προσόντων και της συνολικής ανταγωνιστικότητας του προφίλ του υποψήφιου μέσω ανάλυσης των δυνατών και αδύνατων σημείων του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού υπόβαθρου/ιστορικού

2. Συμβουλευτική σε ζητήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Καριέρας, σύνδεσης του πτυχίου με την αγορά εργασίας, ποιότητα Ιδρυμάτων, κόστος ζωής και διδάκτρων

3. Συνεχής καθοδήγηση για την επιλογή Μεταπτυχιακού προγράμματος μέσα από συναντήσεις επαγγελματικού & ακαδημαϊκού προσανατολισμού

1. Προετοιμασία πλήρους πακέτου αίτησης (CV, Personal Statement, Essays) για 7 διαφορετικά Πανεπιστήμια

2. Μεταφράσεις Απολυτηρίου, Πτυχίου, Αναλυτικής βαθμολογίας, βραβείων, συστατικών κτλ

3. Καθοδήγηση σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των απαιτούμενων Συστατικών Επιστολών

4. Τήρηση φακέλου υποψηφίου και αποστολή αιτήσεων προς τα Ιδρύματα, έπειτα από έλεγχο και αποδοχή από τον υποψήφιο

5. Υποδειγματική / Επαγγελματική συμπλήρωση όλων των αιτήσεων (τα Application Fees επιβαρύνουν τον υποψήφιο)

2nd Step

3rd Step

1. Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για έλεγχο της προόδου αιτήσεων και διαχείριση των απαντήσεων προς τα Πανεπιστήμια

2. Αίτηση για στέγαση (Πανεπιστημιακή ή ιδιωτική) και συνεχής υποστήριξη για έκτακτα ζητήματα μέχρι την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο

3. Καθοδήγηση για αιτήσεις για Υποτροφίες που προσφέρονται από τα Πανεπιστήμια προορισμού

4. Προετοιμασία για συνέντευξη (εφόσον ζητηθεί από κάποια Πανεπιστήμια)

5. Αίτηση για το Φοιτητικό Δάνειο (Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία)


Η εκτέλεση της υπηρεσίας βασίζεται στους 9 Πυλώνες Συμβουλευτικής του NETWORK


  

full service process blue