Υπηρεσία PG Service


Η Υπηρεσία NETWORK Postgraduate Consulting® απευθύνεται σε υποψήφιους οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν εκτενή καθοδήγηση, ξεκινώντας από το στάδιο επιλογής ειδικότητας και επιλογής Πανεπιστημίου, έως και την αποστολή των αιτήσεων, στάδιο στο οποίο και ολοκληρώνεται η Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Postgraduate Consulting αναλαμβάνει αιτήσεις σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κόσμου όπως Ολλανδία, Αγγλία, Ελβετία, Δανία, Γερμανία, Σουηδία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και πολλές άλλες.

Παρακάτω, γίνεται περιγραφή των παροχών της Υπηρεσίας Postgraduate Consulting® σε αντιπαράθεση με τις παροχές της μεγαλύτερης Υπηρεσίας: Full Service®

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΩΝ PG SERVICE FULL SERVICE
Αξιολόγηση της υποψηφιότητας, των προσόντων και της συνολικής ανταγωνιστικότητας του προφίλ του υποψήφιου μέσω ανάλυσης των δυνατών και αδύνατων σημείων του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού υπόβαθρου
Συνεχής καθοδήγηση για την επιλογή Μεταπτυχιακού προγράμματος μέσα από συνεδρίες επαγγελματικού & ακαδημαϊκού προσανατολισμού
Προετοιμασία πλήρους πακέτου αίτησης (CV, Personal Statement, Essays) 5 Πανεπιστήμια 7 Πανεπιστήμια
Καθοδήγηση σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των συστατικών επιστολών  
Μεταφράσεις Πτυχίο

Απολυτήριο

Αναλυτική

Πτυχίο

Απολυτήριο

Αναλυτική

Βραβεία

Συστατικές

Λοιπά Έγγραφα

Χώρες που μπορούν να επιλεγούν Όλες, εκτός ΗΠΑ, Καναδά Όλες οι χώρες
Προετοιμασία για συνέντευξη (εφόσον ζητηθεί)
Έλεγχος προόδου αιτήσεων, διαχείριση απαντήσεων και συνεχής υποστήριξη για έκτακτα ζητήματα μέχρι την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο
Αιτήσεις για Εστίες  
Συμβουλευτική για αιτήσεις για Υποτροφίες που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο προορισμού  
Διάρκεια Ισχύος της Υπηρεσίας  (Επέκταση) 1 Έτος 2 Έτη
Εγγύηση Προσφοράς Θέσης - NETWORK  Service Guaranty®