Ποια είναι η Ιδανική Διάρκεια της Προετοιμασίας για το GMAT Test ?


GMAT Preparation

GMAT Preparation

Το GMAT είναι ένα παγκόσμιο test, ένα κοινό κριτήριο με το οποίο μπορούν Business Schools να συγκρίνουν τις ικανότητες όλων των υποψηφίων τους, ανεξαρτήτως προέλευσης, για να τους δεχθούν στα Μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Τα μαθηματικά και τα Αγγλικά χρησιμεύουν σαν βασικά εργαλεία για τις κριτικές και τις αναλυτικές διεργασίες της σκέψης. Οι διεργασίες αυτές της σκέψης είναι εκείνες στις οποίες διαγωνίζονται οι υποψήφιοι (όχι στα μαθηματικά και τα Αγγλικά). Εφόσον τις χρησιμοποιήσουν σωστά, τότε επιτυγχάνουν τα υψηλά scores.
Μια ερώτηση που συχνά θέτουν οι υποψήφιοι test takers του GMAT αφορά στον πόσο χρόνο προετοιμασίας και μελέτης χρειάζονται για το GMAT. Ενώ οι ανάγκες του κάθε ατόμου είναι διαφορετικές, η μελέτη για το GMAT από το 2012 και μετά, που το test εξετάζει και τη νέα ενότητα της ενοποιημένης συλλογιστικής (Integrated Reasoning), απαιτεί γενικά μια περίοδο

μεταξύ 90 και 130 ωρών για να ολοκληρωθεί.

Αυτές οι κατά μέσο όρο 120 ώρες που είναι απαραίτητες για ένα μέσο διαγωνιζόμενο συμπεριλαμβάνουν 1) τον αριθμό των ωρών που θα διαθέσει κάποιος/α για μαθήματα σε τάξη προετοιμασίας για το GMAT, καθώς και 2) τον απαραίτητο χρόνο για να εξοικειωθεί στην ιδιαιτερότητα του διαγωνισμού, λύνοντας μια μεγάλη γκάμα σχετικών ερωτήσεων και δίνοντας πιστά test προσομοίωσης ή αυθεντικά adaptive test (test με προσαρμοστικότητα) μέσω υπολογιστή.
Όσον αφορά στο πόσες ώρες την ημέρα χρειάζονται για μελέτη, θα πρέπει κάθε υποψήφιος να εξετάσει πόσο χρόνο έχει ρεαλιστικά διαθέσιμο έναντι των ωρών που συνιστώνται παραπάνω. Μια εντατική αλλά και λογική πρόταση προετοιμασίας, προϋποθέτοντας ότι φοιτά σε κάποια Πανεπιστημιακή σχολή ή εργάζεται full-time, περιλαμβάνει τουλάχιστον μιάμιση με δύο ώρες κάθε ημέρα της εβδομάδας και πάνω από 4 ώρες ώρες κάθε Σάββατο και 4 ώρες κάθε Κυριακή.
Θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά/συνθήκες. Για παράδειγμα, αν διαπιστώσει κάποιος υποψήφιος ότι οι 4 ώρες μελέτης είναι κουραστικές και δεν αποδίδει στην απορρόφηση πληροφοριών, θα πρέπει να μειώσει τον αριθμό των ωρών μελέτης. Θα ήταν αντιπαραγωγικό να συνεχίσει με τέτοιο ρυθμό εάν ο ρυθμός αυτός εξαντλεί.
Θα πρέπει επίσης να κάνει μικρά διαλείμματα μετά από κάθε ώρα μελέτης για ανανέωση ενέργειας. Ιδανικά 12-16 ώρες μελέτης την εβδομάδα είναι ένας καλός στόχος, που μπορεί όμως να αυξομοιωθεί με βάση τη διαθεσιμότητα του κάθε μελλοντικού διαγωνιζόμενου.
Μέσα στο σύνολο του χρόνου προετοιμασίας και μελέτης σημαντικό κομμάτι της μελέτης θα πρέπει να αποτελεί και 1) να κάνει εξάσκηση στις βασικές αρχές και κανόνες, 2) να κάνει επανάληψη από τις προσωπικές σημειώσεις, καθώς και 3) να εκπαιδευτεί και να γνωρίζει τις βέλτιστες μεθόδους για ελαχιστοποίηση του χρόνου που χρειάζεται για να απαντά στους διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων. Συνολικά, ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας είναι οκτώ (8) εβδομάδες συνεχούς μελέτης για ικανούς σπουδαστές/ριες που ήδη είναι εξοικειωμένοι με το GMAT και από 12 έως 16 εβδομάδες συνεχούς μελέτης για να προετοιμασθούν σωστά από αρχική αφετηρία οι μη εξοικειωμένοι με το test αυτό.
Ισχυρισμοί ότι μπορεί ο ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας των 90 ωρών να καλυφθεί σε τέσσερεις (4) εβδομάδες μάλλον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί δεν έχει σημασία ο ανούσιος παρά μόνο ο παραγωγικός χρόνος μελέτης. Δεν αρκεί να ισχυρίζεται κανείς ότι μπορεί να το κάνει σε 4 εβδομάδες αλλά και να μπορεί να το υλοποιήσει.
Το GMAT δεν είναι απλή υπόθεση αλλά θέλει προσοχή, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό και από τις δύο πλευρές: Και από την πλευρά των υποψηφίων αλλά και από την πλευρά των δασκάλων που υπόσχονται καλή προετοιμασία.
Το GMAT είναι ένα test συνυφασμένο με την πιο κρίσιμη φάση/περίοδο στη ζωή κάθε ατόμου που θέλει να εξελιχθεί και να προχωρήσει ένα επίπεδο πιο πάνω.

Σημείωση:

Το GMAT δεν απαιτεί άριστη γνώση στα μαθηματικά ή σχετική εξειδίκευση. Απαιτεί μόνο τις βασικές μαθηματικές γνώσεις στην άλγεβρα, γεωμετρία και βασική αριθμητική. Οι προ-απαιτούμενες μαθηματικές γνώσεις είναι χαμηλές.
Η δυσκολία των μαθηματικών ερωτήσεων του GMAT πηγάζει από την λογική και την ανάλυση που χρησιμοποιείται για την επίλυση των προβλημάτων και όχι από τις μαθηματικές γνώσεις του κάθε ατόμου που δίνει το test.
Όσον αφορά στη γνώση της Αγγλικής γλώσσας βοηθάει το να είναι σχετικά καλή, αλλά το GMAT δεν είναι διαγωνισμός Αγγλικών, όπως δεν είναι και test μαθηματικών.
Το GMAT είναι ένα παγκόσμιο test, ένα κοινό κριτήριο με το οποίο μπορούν Business Schools να συγκρίνουν τις ικανότητες όλων των υποψηφίων τους, ανεξαρτήτως προέλευσης, για να τους δεχθούν στα Μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Τα μαθηματικά και τα Αγγλικά χρησιμεύουν σαν βασικά εργαλεία για τις κριτικές και τις αναλυτικές διεργασίες της σκέψης. Οι διεργασίες αυτές της σκέψης είναι εκείνες στις οποίες διαγωνίζονται οι υποψήφιοι (όχι στα μαθηματικά και τα Αγγλικά). Εφόσον τις χρησιμοποιήσουν σωστά, τότε επιτυγχάνουν τα υψηλά scores.