Πρόσφατες Αλλαγές στα test GMAT και GRE – Έμφαση στην Κριτική Σκέψη


GMAT Preparation

GMAT Preparation

Όταν οι υποψήφιοι για Master in Business Administration ερωτώνται τι φοβούνται περισσότερο σχετικά με τη διαδικασία αιτήσεων τους, η τυπική απάντηση τους είναι “το GMAT” (ή “το GRE”). Αυτή η απάντηση, αρχικά, δεν προξενεί έκπληξη γιατί το GMAT δεν είναι ένα εύκολο test. Είναι ένα “έξυπνο” σύστημα που αυτό-προσαρμόζεται (adaptive) στην ικανότητα των εξεταζομένων και κάθε φορά που εκείνοι απαντούν σωστά τις ερωτήσεις, το test γίνεται όλο και πιο δύσκολο.

Το GMAT δεν είναι σχεδιασμένο για να ταλαιπωρεί τους υποψηφίους αλλά για να μετράει τις δεξιότητες κριτικής σκέψης τους, χαρακτηριστικό που είναι απαραίτητο στα business schools. Με τα διαφορετικά είδη ερωτήσεων το GMAT αξιολογεί την κριτική σκέψη, τη διαχείριση του χρόνου και τη διαχείριση του άγχους – τις ίδιες επαγγελματικές δεξιότητες που χρειάζονται για να πετύχει κάποιος στον τομέα των επιχειρήσεων.

Έτσι το GMAT, όπως και το GRE, αν και είναι μόνο ένα μέρος του συνολικού πακέτου αίτησης, το οποίο περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις, συστατικές επιστολές, δοκίμια και την αναλυτική βαθμολογία του πρώτου πτυχίου, είναι σημαντικό κριτήριο εισαγωγής σε Μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης, οι περισσότερες σχολές διοίκησης και οικονομίας δέχονται πια και το GRE αντί για το GMAT σαν κριτήριο εισαγωγής στα προγράμματα MBA και στα απαιτητικά Masters (MSc, MA).

Σε διάστημα ενός έτους οι μητρικές εταιρείες των GRE και GMAT, ήτοι η Educational Testing Service (ETS) και το Graduate Management Admissions Council (GMAC) έχουν κάνει σημαντικές αλλαγές στο GRE και το GMAT, αντίστοιχα. Η ETS άλλαξε την κλίμακα βαθμολόγησης στο GRE, εισήγαγε νέους τύπους ερωτήσεων στις ποσοτικές και λεκτικές ενότητες, και αφαίρεσε τις ερωτήσεις αναλογιών και αντωνύμων. Το GMAC εισήγαγε μία νέα ενότητα στο GMAT, το Integrated Reasoning (Ενοποιημένη Συλλογιστική), το οποίο έχει σχεδιαστεί για να αξιολογηθούν οι ικανότητες των μαθητών να αναλύουν ταυτόχρονα πολλαπλούς τύπους δεδομένων. Και οι δύο διαγωνισμοί δίνουν τώρα μεγαλύτερη έμφαση στην κριτική σκέψη.

Λόγω των αλλαγών στα τεστ GRE και GMAT είναι πιο δύσκολο από ποτέ να προβλεφθεί εάν το GRE ή το GMAT θα είναι ευκολότερο για τον μέσο εξεταζόμενο, ωστόσο η γενική εντύπωση είναι ότι το GMAT παραμένει ως το πλέον αντιπροσωπευτικό τεστ για εισαγωγή στα business schools.

Από την άλλη μεριά το GRE προσδίδει ποιοτικό εύρος στο βέλτιστο μείγμα μιας τάξης διαχείρισης επιχειρήσεων λόγω της μεγαλύτερης ποικιλίας επιστημονικών υποβάθρων των μαθητών στην τάξη, συμπεριλαμβάνοντας μαθητές που έχουν επιτύχει υψηλά σκορ στο GRE. Όμως για το υπόλοιπο του παρόντος άρθρου, θα εστιάσω πιο λεπτομερειακά στην αλλαγή του GMAT.

Το νέο μέρος του GMAT, το Integrated Reasoning, ή ενοποιημένη συλλογιστική ελληνιστί, διαφέρει από τη μαθηματική (Quantitative) και λεκτική (Verbal) ενότητα του τεστ σε δύο σημαντικά σημεία. Πρώτον, περιλαμβάνει τόσο μαθηματική όσο και λεκτική λογική, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό, και δεύτερον, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις είναι τεσσάρων διαφορετικών τύπων και όχι μόνο οι παραδοσιακές απαντήσεις πολλαπλών επιλογών.

Επιπλέον, η νέα ενότητα του GMAT απαιτεί περισσότερο χρόνο για μελέτη και εξοικείωση με τις νέες μορφές ερωτήσεων για να επιτευχθεί μια υψηλή βαθμολογία και αξιολογείται χρησιμοποιώντας μια πρόσθετη, ξεχωριστή βαθμολογία.

Οι εξεταζόμενοι πρέπει να απαντήσουν εντός μισής ώρας σε 12 ερωτήσεις που εμπίπτουν στους τέσσερις παρακάτω τύπους:

  1. Συλλογιστική Πολλαπλών Πηγών (Multi-Source Reasoning)
  2. Ανάλυση Πίνακα (Table Analysis)
  3. Ερμηνεία Γραφικών (Graphics Interpretation)
  4. Διμερής Ανάλυση (Two-Part Analysis)

Εκτός των τεσσάρων τύπων ερωτήσεων έχουν προστεθεί και τέσσερις διαφορετικοί τύποι απαντήσεων:

  1. Παραδοσιακές απαντήσεις πολλαπλών επιλογών, επιλέγοντας μία από πέντε επιλογές
  2. «Είτε / ή» απαντήσεις, επιλέγοντας μία πλευρά ή την άλλη για κάθε τρεις ή τέσσερις δηλώσεις
  3. Drop-Down απαντήσεις, κάνοντας μια επιλογή για κάθε ένα από δύο σενάρια
  4. Απαντήσεις σε ερωτήσεις που περιλαμβάνουν δύο μέρη, κάνοντας μία επιλογή σε κάθε μία από δύο στήλες

Η φιλοσοφία του Integrated Reasoning είναι να αξιολογήσει πόσο καλά οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να διακρίνουν και να αναλύουν σύνθετα δεδομένα. Η αλλαγή επήλθε καθώς οι οικονομικές σχολές υπόκεινται σε αυξανόμενη πίεση από εταιρικούς εργοδότες να διδάσκουν μαθήματα ανάλυσης δεδομένων, ούτως ώστε να προετοιμάσουν καλύτερα τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα συναντήσουν μετά την αποφοίτησή τους.

“Είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση”, λέει ο Peter Zemsky, αναπληρωτής κοσμήτορας των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο πανεπιστήμιο INSEAD. Ο κ. Zemsky λέει επίσης ότι: “είναι σημαντικό να εξετάζονται οι υποψήφιοι σε τέτοιες δεξιότητες, δεδομένης της ταχύτητας με την οποία περίπλοκες αποφάσεις πρέπει να παίρνονται στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι υποψήφιοι των πτυχίων MBA στα business schools είναι πολύ πιο πιθανό να κληθούν να αναλύσουν καταστάσεις ενοποιημένων και πολυσύνθετων συνόλων δεδομένων από το να λύσουν προβλήματα βασικής άλγεβρας ή γεωμετρίας”. Η άλγεβρα και η γεωμετρία θα εξακολουθούν να καλύπτονται στο πλαίσιο της υπαρχούσης ποσοτικής ενότητας του GMAT.
Επί του παρόντος η κατάσταση έχει ως εξής: θα πάρει τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο για να αρχίσουν οι οικονομικές σχολές να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη βαθμολογία του Integrated Reasoning. Τότε θα έχουν συλλεχθεί αρκετά στατιστικά στοιχεία για ουσιαστική σύγκριση των υποψηφίων. Όσον αφορά τη στρατηγική αντιμετώπισης αυτής της ενότητας του GMAT, οι διαγωνιζόμενοι δεν πρέπει να αφήσουν το Integrated Reasoning να παρέμβει στο υπόλοιπο test.

Επειδή απαιτείται επεξεργασία μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων διαφόρων τύπων, χρησιμοποιώντας ποικίλες τεχνικές σε διαφορετικούς ρυθμούς για μια πληθώρα αποφάσεων, χρειάζεται σοβαρή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου. Θα πρέπει να δουλέψουν γρήγορα για να αποφευχθεί η σπατάλη πολύτιμου χρόνου.

Όταν δε τελειώσουν με το Integrated Reasoning, επειδή ο εγκέφαλος των εξεταζομένων θα έχει κουραστεί, επείγει να ανακτήσουν δυνάμεις πολύ γρήγορα για τα δύο υπόλοιπα και πιο σημαντικά μέρη της εξέτασης, το μαθηματικό και το λεκτικό μέρος,.

Συνεπάγεται λοιπόν κατά τη διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας για το GMAT να εξασκηθούν οι υποψήφιοι με πολλά πλήρη test, συμπεριλαμβανομένων της έκθεσης και του Integrated Reasoning, για να ενισχύσουν την αντοχή τους.

Κατά την μελέτη των απαντήσεων του Integrated Reasoning, είναι συνετό να εξακριβώνονται οι γρήγορες και εύκολες στρατηγικές για κάθε πρόβλημα. Είναι απαραίτητο να μαθευτούν αυτοί οι τρόποι σαν δεύτερη φύση. Τέλος, συνιστάται η συχνή χρήση του calculator που είναι διαθέσιμο στη οθόνη μόνο για την ενότητα του Integrated Reasoning.

(Η Ομάδα του NETWORK είναι η μόνη στην Ελλάδα που σας εγγυάται την προετοιμασία σας για τα GMAT και το GRE με τον πλέον εκσυγχρονισμένο τρόπο και έχοντας συμπεριλάβει στα μαθήματα κάθε λεπτομέρεια που απαιτείται για την αντιμετώπιση των πρόσφατων αλλαγών στα tests. Το NETWORK όπως θα ξέρετε δεν είναι ένα φροντιστήριο που απλά προσφέρει μεταξύ άλλων και GMAT-GRE, ούτε μια παρέα νέων ή ερασιτεχνών που μέχρι να βρει εργασία παρέχει μαθήματα για τα προς το ζην. Από το 1991 το NETWORK προσφέρει την καλύτερη λύση σε κάθε υποψήφιο για Μεταπτυχιακά και αποτελείται από διακεκριμένους επαγγελματίες καθηγητές που εξελίσσουν και μοιράζονται μαζί σας όλα τα σχετικά μυστικά της επιτυχίας.)