Προπτυχιακές Σπουδές


Γραφεία διασύνδεσης στα Βρετανικά Πανεπιστήμια

Τα Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τα Βρετανικά Πανεπιστήμια καθώς είναι αυτά που κρατούν τόσο ψηλά το όνομα της Βρετανικής Εκπαίδευσης πολύ απλά διότι επιτυγχάνουν τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων τους στη παγκόσμια αγορά Εργασίας.

Τα Career Services έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα αντίστοιχα Ελληνικά γραφεία διασύνδεσης και αυτό είναι οι λίστες αξιολόγησης των επιδόσεων τους μέσω της οποίας επηρεάζονται οι αξιολογήσεις των ίδιων των Πανεπιστημίων. Κάθε Career Office αξιολογείται με βάση τα ποσοστά αποφοίτων που απορροφήθηκαν στην Αγορά Εργασίας και είναι απολύτως εντυπωσιακό να μελετήσει κάποιος τους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται καθώς θα παρατηρήσει ότι υπάρχουν σχολές με δείκτες άνω του 85 και 90% !

(more…)


Θέματα υγείας και ασφάλειας στα Βρετανικά ΑΕΙ

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια φημίζονται για τις συνθήκες ασφάλειας και Πρόνοιας που παρέχουν στους φοιτητές τους. Τα Πανεπιστημιακά Campus είναι πάντοτε φυλασσόμενα και διέπονται από αυστηρούς κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας. Συχνά πολλοί γονείς αναρωτιούνται πως θα είναι η ζωή των παιδιών τους σε μία μακρινή χώρα ενώ στην πραγματικότητα οι συνθήκες σε καθημερινό επίπεδο είναι υποδειγματικές και σημαντικά ασφαλέστερες από οποιαδήποτε άλλη επιλογή σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(more…)


Sandwich programmes σε Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας

Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος θέλει να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία ή εμπειρία σε άλλη χώρα εκτός Βρετανίας, αρκετά Βρετανικά Πανεπιστήμια δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης Προπτυχιακών σπουδών Bachelor σε 4 αντί σε 3 έτη, τοποθετώντας για 1 χρόνο τον υποψήφιο στην αγορά εργασίας ή ακολουθώντας μαθήματα σε άλλο Πανεπιστήμιο σε άλλη χώρα.

Αυτή η επιλογή είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των νεώτερων σπουδαστών καθώς τους εξασφαλίζει την κρίσιμη πρώτη προϋπηρεσία και ο τρόπος που λειτουργεί είναι ο ακόλουθος: ο φοιτητής δηλώνει νωρίς ήδη από την περίοδο των αρχικών αιτήσεων ότι θέλει να παρακολουθήσει το επονομαζόμενο sandwich year δηλαδή στο 3ο έτος να κάνει την πρακτική του και να επιστρέψει στο 4ο έτος για να ολοκληρώσει το Bachelor.

(more…)


Εργασία Part Time κατά τη διάρκεια των σπουδών

Portrait of a serious female student preparing for her exams

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πως πολλοί Έλληνες φοιτητές εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε θέσεις part time απασχόλησης κερδίζοντας σημαντικές αμοιβές βοηθώντας σημαντικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό για τις σπουδές τους.

Κατά πόσο όμως το να εργάζεται ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του είναι εφικτό?

Του δίνει τη δυνατότητα αυτή το Βρετανικό κράτος ?

Ποιά τα οφέλη από την εργασία του παράλληλα με τις σπουδές?

 

(more…)


Συγκριτικός Πίνακας Συνθηκών & Κόστους Φοίτησης μεταξύ Ελλάδας, Αγγλίας, Ουαλίας & Σκωτίας

Campus Life

Στην προσπάθεια της μια οικογένεια να αποφασίσει για το μέλλον των παιδιών θα πρέπει να έχει σφαιρική πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές των σπουδών, τόσο σε θέματα κόστους όσο και σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, αναγνώρισης των πτυχίων, διάρκειας φοίτησης αλλά και συνθήκες ζωής και ποιότητα φοίτησης.

Πολλές φορές στο NETWORK, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ερωτήματα που αφορούν στη σύγκριση των σπουδών στην Ελλάδα με αυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια ανάλυση του NETWORK σχετικά με τις διαφορές σε θέματα κόστους αλλά και συνθηκών φοίτησης ανάμεσα σε σπουδές στην Ελλάδα και σε σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία. (more…)