Εργασία Part Time κατά τη διάρκεια των σπουδών


Portrait of a serious female student preparing for her exams

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πως πολλοί Έλληνες φοιτητές εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε θέσεις part time απασχόλησης κερδίζοντας σημαντικές αμοιβές βοηθώντας σημαντικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό για τις σπουδές τους.

Κατά πόσο όμως το να εργάζεται ένας φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του είναι εφικτό?

Του δίνει τη δυνατότητα αυτή το Βρετανικό κράτος ?

Ποιά τα οφέλη από την εργασία του παράλληλα με τις σπουδές?

Τι Αναφέρει η Βρετανική νομοθεσία για την εργασία παράλληλα με τις σπουδές?

Σύμφωνα με τη νομοθεσία στη Βρετανία επιτρέπεται ένας φοιτητής να εργάζεται για 15 ώρες εβδομαδιαίως και Full Time κατά τη διάρκεια των διακοπών. Αυτό είναι κάτι που ρεαλιστικά δεν δημιουργεί κανέναν πρόβλημα στην ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών του φοιτητή και ταυτόχρονα αποδίδει αμοιβές που ξεπερνάνε τα 600 ευρώ το μήνα κατά μέσον όρο. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας δίνονται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο για κάλυψη εσωτερικών οργανωτικών αναγκών αλλά συχνά και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εκάστοτε πόλη σπουδών που έχει έδρα το Ίδρυμα.

Ποια τα οφέλη της εργασίας παράλληλα με τις σπουδές?

Η εμπειρία αυτή καθαυτή είναι εξαιρετική γιατί οι εργαζόμενοι φοιτητές εντάσσονται πιο εύκολα στην τοπική κουλτούρα και μαθαίνουν την καθομιλούμενη Αγγλική ακόμα καλύτερα επιτυγχάνοντας και μία σημαντικότατα Οικονομική ελάφρυνση για τις οικογένειες τους. Ψυχολογικά και κοινωνικά μια τέτοια απασχόληση προσφέρει πολλαπλά οφέλη και αποτελεί ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για την ανάληψη υπεύθυνων θέσεων εργασίας αργότερα μετά την αποφοίτηση.

Πως μπορεί κάποιος να βρει Part Time εργασία?

Υπάρχουν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε όλη τη Βρετανία για εργασία Part Time. Πολλά Πανεπιστήμια διαθέτουν οργανωμένα Career Offices τα οποία βοηθούν τους φοιτητές να βρουν Part Time εργασία.

Επίσης, υπάρχουν αρκετές ιστοσελίδες μέσω της οποίας μπορεί ο φοιτητής να αναζητήσει εργασίας όπως για παράδειγμα το http://www.e4s.co.uk και το https://www.studentjob.co.uk/

Είναι ένα πολύ εφικτό και πραγματικό σενάριο σχεδιασμού για έναν φοιτητή να καταφέρει να βρει απασχόληση σε μία χώρα που πρόσφατα ανακοίνωσε δείκτη ανεργίας στο 3,8 % και σε μια οικονομία που ακλόνητη κινείται εδώ και δεκαετίες με θετικούς ρυθμούς.

Ουσιαστικά είναι θέμα επιλογής και διάθεσης για εργασία…