Βήματα από τώρα μέχρι και την είσοδό σας στα Πανεπιστήμια


Οι διαδικασίες για τις αιτήσεις σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Πρέπει να προσέξετε διάφορα κρίσιμα σημεία όπως είναι τα

  • κριτήρια αξιολόγησης και
  • τις κρίσιμες ημερομηνίες για τις αιτήσεις σας

Υπάρχουν διαφορές στο σύστημα της αξιολόγησης και η βασική τους διαφορά είναι εάν η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις από όλους τους υποψήφιους είτε γίνεται με διαδικασίες First-come-first-served. Συνήθως, όσο πιο νωρίς ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τις αιτήσεις, τόσο το καλύτερο για να βρεθεί μια θέση η οποία να ενδιαφέρει τον υποψήφιο. Ειδικά για τα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, τα περισσότερα από αυτά ακολουθούν τη διαδικασία first-come-first-serve.

Τα βασικά στάδια τα οποία πρέπει να έχει ο υποψήφιος στο μυαλό του για να ξεκινήσεις με τις αιτήσεις του είναι τα εξής:

Steps from now to registration
Έρευνα

Το πρώτο στάδιο είναι φυσικά η έρευνα για το ποια ιδρύματα και σε ποιες χώρες διαθέτουν το επιθυμητό μεταπτυχιακό. Θα πρέπει να προσέξετε τις διορίες για τις αιτήσεις για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις στην όλη διαδικασία. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια της Βρετανίας έχουν rolling application.

Καταγραφή κριτηρίων αξιολόγησης

Κατά τη φάση της καταγραφής των κριτηρίων αξιολόγησης θα πρέπει να εξαντλήσετε τις πληροφορίες που υπάρχουν στα website των Πανεπιστημίων ώστε να είσαστε σίγουροι ότι δε θα σας ξεφύγει τίποτα. Θα πρέπει να καταγράψετε τα σκορ που ζητάνε στα ειδικά τεστ TOEFL, IELTS, GMAT και GRE και μέχρι πότε θέλουν τις βαθμολογίες.

Απόφαση για τα ιδρύματα στα οποία θα σταλούν αιτήσεις

Αφού γίνει η καταγραφή, το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσετε σε ποια Ιδρύματα θα καταθέσετε τελικά αιτήσεις. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το στάδιο ώστε να είστε όσο το δυνατόν περισσότερο σίγουροι ότι τελικά θα γίνετε δεκτοί σε κάποιο ίδρυμα της επιλογής σας.

Προετοιμασία για τα ειδικά πτυχία και των απαραίτητων εγγράφων

Το πιο βασικό στάδιο είναι το να καλύψετε τις απαιτήσεις των Πανεπιστημίων στα ειδικά τεστ, τα οποία είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σας στα μεταπτυχιακά τους προγράμματα. Το 90+% των Πανεπιστημίων θα σας ζητήσουν πιστοποιητικό γλώσσας, το οποία καλύπτεται με TOEFL ή IELTS, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να γίνουν δεκτά τα πιστοποιητικά γλώσσας Proficiency (στην Ελλάδα σχεδόν όλα τα Πανεπιστήμια αναγνωρίζουν το Proficiency αλλά πάντα θα πρέπει να γίνεται επαλήθευση μέσω της γραμματείας της σχολής). Ανάλογα με την ειδικότητα, μπορεί να ζητηθεί και GMAT ή GRE.

Επίσης, έγγραφα που τα περισσότερα Πανεπιστήμια ζητούν είναι:

  • Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου
  • Personal statement
  • 2 συστατικές επιστολές
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Πτυχίο από τη σχολή σας
  • Απολυτήριο

Κατ’ απαίτηση μπορεί να ζητηθούν και άλλα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται στις διαδικασίες και έγγραφα αιτήσεων στο website των Πανεπιστημίων.

Προετοιμασία και αποστολή των αιτήσεων

Οι διαδικασίες αποστολής των αιτήσεων διαφέρουν από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο. Μέχρι πριν λίγο καιρό, τα Πανεπιστήμια ζητούσαν να αποστείλετε ταχυδρομικά φάκελο με όλα τα έγγραφα συγκεντρωμένα. Τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται να πρέπει να δημιουργήσετε on-line προφίλ στην ιστοσελίδα τους ή σε ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης των αιτήσεων, όπου γίνονται upload όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μερικές αιτήσεις για Μεταπτυχιακά στη Βρετανία περνούν μέσα από ενοποιημένα συστήματα διαχείρισης των αιτήσεων όπως το UKPASS ή UCAS (το τελευταίο για Social work courses) ενώ στα Ολλανδικά Πανεπιστήμια περνούν μέσω της ενοποιημένης πλατφόρμας studielink η οποία είναι και η αρμόδια να αποστείλει τις αιτήσεις σας στα Πανεπιστήμια. Στο τέλος βέβαια, ακόμα και μέσω του studielink να περάσει η αίτησή σας, θα ακολουθήσει επικοινωνία με το ίδιο το Πανεπιστήμιο.

Διαχείριση απαντήσεων

Αυτό είναι το σημαντικότερο βήμα στο οποίο θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα. Τι γίνεται όταν σας κάνουν δεκτό 2 ή περισσότερα Πανεπιστήμια και διαφορετικά deadline και διαφορετικά entry requirements; Θα πρέπει να προσέξετε πολύ με τη διαχείριση των απαντήσεων για να μη βρεθείτε σε αδιέξοδο.

Αποδοχή προσφοράς

Τελική αποδοχή προσφοράς σε Πανεπιστήμιο. Πρέπει να είναι το τελικό στάδιο και θα πρέπει να είστε πολύ σίγουροι για την επιλογή σας. Καλό θα ήταν να έχετε συμβουλευτεί ακαδημαϊκό σύμβουλο τόσο στην αρχή της πορείας των αιτήσεων σας όσο και στο στάδιο της τελικής αποδοχής.

Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο

Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι μια ξεχωριστή διαδικασία, αφού ήδη έχετε γίνει αποδεκτοί στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Θα σας ζητηθεί, ανάλογα με το Πανεπιστήμιο, να καταθέσετε (συνήθως) κάποιο ποσό και να στείλετε κάποια προσωπικά σας έγγραφα (όπως π.χ. φωτογραφίες για τα πάσο) για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία. Διαβάστε πολύ καλά τις οδηγίες εγγραφής που συνήθως σας αποστέλλουν και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εάν όχι, υπάρχουν σαφείς οδηγίες συνήθως μέσα στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Αιτήσεις για εστίες

Μερικά Πανεπιστήμια επιτρέπουν να κάνετε αιτήσεις για εστίες αφού σας έχει δοθεί θέση χωρίς όρους, ενώ μερικά είναι λίγο πιο ελαστικά και σας δίνουν το δικαίωμα να κάνετε ακόμα και όταν έχετε προσφορά υπό όρους.