Γραφεία διασύνδεσης στα Βρετανικά Πανεπιστήμια


Τα Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τα Βρετανικά Πανεπιστήμια καθώς είναι αυτά που κρατούν τόσο ψηλά το όνομα της Βρετανικής Εκπαίδευσης πολύ απλά διότι επιτυγχάνουν τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων τους στη παγκόσμια αγορά Εργασίας.

Τα Career Services έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα αντίστοιχα Ελληνικά γραφεία διασύνδεσης και αυτό είναι οι λίστες αξιολόγησης των επιδόσεων τους μέσω της οποίας επηρεάζονται οι αξιολογήσεις των ίδιων των Πανεπιστημίων. Κάθε Career Office αξιολογείται με βάση τα ποσοστά αποφοίτων που απορροφήθηκαν στην Αγορά Εργασίας και είναι απολύτως εντυπωσιακό να μελετήσει κάποιος τους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται καθώς θα παρατηρήσει ότι υπάρχουν σχολές με δείκτες άνω του 85 και 90% !

Λεπτομέρειες για τα Career Offices

Τα Career Services αποτελούν το βασικό συνοδοιπόρο και συνεργάτη του φοιτητή στην προσπάθεια του να βρει την κατάλληλη δουλειά όσο ταχύτερα γίνεται και προς αυτόν το σκοπό προετοιμάζουν τους αποφοίτους σε αμέτρητες λεπτομέρειες που θα επηρεάσουν την πρώτη τους πρόσληψη, όπως το βιογραφικό, τη σωστή προσέγγιση των συνεντεύξεων και την αντιμετώπιση των απαιτητικών διαδικασιών πρόσληψης. Συνεργάζονται με τον φοιτητή και παρέχουν πληροφόρηση κρίσιμης σημασίας για την εύρεση εργασίας. Γενικότερα αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του Βρετανικού συστήματος εκπαίδευσης διότι μέσω του Career Office γίνεται η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την πραγματικότητα της αγοράς Εργασίας.

Το κλειδί της πετυχημένης λειτουργίας του είναι το κρίσιμης σημασίας κίνητρο που διέπει τη λειτουργία τους και αφορά τους δείκτες αποκατάστασης οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο συνολικό δείκτη αξιολόγησης των Ιδρυμάτων. Με αυτή τη λογική οι υπάλληλοι του πανεπιστημίου που στελεχώνουν του Career Office έχουν ισχυρό κίνητρο να διευκολύνουν την είσοδο των αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας καθώς από το βαθμό επιτυχίας τους εξαρτάται η φήμη του ίδιου του Πανεπιστημίου και η προσωπική τους επαγγελματική πορεία. Είναι ένα δοκιμασμένο σύστημα εδώ και 30 τουλάχιστον χρόνια το οποίο αποδίδει εξαιρετικά με εντυπωσιακά αποτελέσματα για τους αποφοίτους οι οποίοι σπάνια έχουν χρόνο αναμονής για εύρεση πρώτης εργασίας που να ξεπερνάει τους 4 μήνες. !

Πότε πρέπει να ξεκινήσω τη συνεργασία μου με το Career Office

Δεδομένου ότι ο απαιτούμενος χρόνος για μια πρόσληψη στη Βρετανία είναι περίπου 4 με 5 μήνες – ως προς τις απαιτούμενες διαδικασίες επιλογής και ελέγχου των υποψηφίων – η συνεργασία με το Career Office ξεκινάει ήδη από το φθινόπωρο του έτους που προηγείται της χρονιάς που θέλει ο φοιτητής να έχει προσληφθεί. Με αυτόν τον τρόπο η αποφοίτηση του συμπίπτει πρακτικά με την τοποθέτηση στην πρώτη επαγγελματική του θέση και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο εξηγείται πως οι νέοι απόφοιτοι βρίσκουν τόσο γρήγορα δουλειά μετά την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών τους.