Κρατικά Φοιτητικά Δάνεια


Η Αγγλική Κυβέρνηση χορηγεί στους Ευρωπαίους φοιτητές δάνειο για την κάλυψη των διδάκτρων τους, έτσι ώστε να μπορεί ο φοιτητής να ανταπεξέλθει στο ποσό των 9.000-9.250 λιρών που κοστίζει κάθε έτος σπουδών σε Αγγλία και Ουαλία.

Το δάνειο δίνεται άμεσα στους σπουδαστές εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προσφορά θέσης σε Βρετανικό πανεπιστήμιο, έχει Ευρωπαϊκή ταυτότητα και δεν έχει προηγουμένως ολοκληρώσει Πτυχίο σε κάποια άλλη χώρα.

Για την λήψη του δανείου είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η αίτηση και να συνοδεύεται από ένα επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντα.

Η διαδικασία κατοχύρωσης του δανείου διαρκεί ως και 6 εβδομάδες και γίνεται αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου.

Κάθε έτος το δάνειο ανανεώνεται κατόπιν αιτήματος του φοιτητή.

Το δάνειο είναι χαμηλότοκο και η αποπληρωμή του δανείου αρχίζει να γίνεται από τη στιγμή που ο απόφοιτος του πανεπιστημίου εργάζεται και λαμβάνει ετήσιες αποδοχές ύψους πάνω από 21,000 λίρες (περίπου 24,000 ευρώ). Αν ο απόφοιτος δεν εξασφαλίσει τέτοιο εισόδημα (αποδοχές), δεν είναι υποχρεωμένος να αποπληρώσει το δάνειο για εκείνο το έτος.

Ο υπολογισμός της ετήσιας δόσης του δανείου σε περίπτωση που ο απόφοιτος εργάζεται και λαμβάνει παραπάνω από 21,000 λίρες υπολογίζεται με το 9% των χρημάτων που λαμβάνει πάνω από το όριο αυτό. Π.χ. Εάν ένας απόφοιτος εργάζεται και λαμβάνει 22,000 λίρες το χρόνο τότε η ετήσια δόση είναι το 10% των 1,000 λιρών (της διαφοράς δηλαδή των 22,000 – 21,000). Έτσι η ετήσια δόση σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν μόλις 100 λίρες.

Η αποπληρωμή επομένως του δανείου έρχεται σε μια δίκαιη και παραγωγική περίοδο στη ζωή του αποφοίτου. Η χώρα στην οποία δουλεύει ο απόφοιτος δεν έχει σημασία.

Το φοιτητικό δάνειο για σπουδές στην Αγγλία δεν έχει καμία σχέση με τα τραπεζικά δάνεια και δεν απαιτεί κάποιο οικονομικό στοιχείο ούτε κάποιον εγγυητή για οικονομικούς λόγους, παρά μόνο εγγυητή επικοινωνίας.

Όλοι οι σπουδαστές μπορούν εύκολα να καλύψουν τα δίδακτρά τους με την λήψη κρατικού δανείου εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται νωρίτερα στο άρθρο.