Επιχορήγηση από τη Βρετανική Κυβέρνηση για Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά με μορφή Φοιτητικού Δανείου


Pen on university text

Από το Σεπτέμβριο του 2016 ισχύει μία νέα εξαιρετική διευκόλυνση για όσους φοιτήσουν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Masters: MSc, MA, MBA & PhD) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Student Loan for Masters Programmes

Η δανειακή αυτή χρηματοδότηση προσφέρει στήριξη στο ύψος των 10,906 λιρών για όσους παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Master στην Αγγλία (England), 16,000 λιρών στην Ουαλία (Wales) και 5,500 λίρες στη Σκωτία (Scotland).

Το νέο αυτό εξαιρετικά βοηθητικό σύστημα επιχορήγησης λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες με το ισχύον εδώ και χρόνια σύστημα επιδοτήσεων για τα πρώτα Πτυχία (Bachelor), από το οποίο χιλιάδες ελληνικές οικογένειες έχουν ωφεληθεί, καλύπτοντας το κόστος διδάκτρων για τα πρώτα Πτυχία των Βρετανικών ΑΕΙ.

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, συνήθως στις αρχές Ιουνίου εκάστοτε έτους, λίγο πριν την έναρξη των σπουδών κάθε φοιτητή από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μέρος των υπηρεσιών που αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει το NETWORK για όλους τους εγγεγραμμένους σπουδαστές στις Υπηρεσίες Αιτήσεων και Συμβουλευτικής (Full service / PG Service) του Οργανισμού μας.

Μετά την μετατροπή μίας προσφοράς θέσης (Conditional offer) σε αποδοχή άνευ όρων (Unconditional offer), ενεργοποιείται το δικαίωμα αίτησης για τη δανειακή επιχορήγηση, της οποίας τα χαρακτηριστικά είναι εξαιρετικά βατά και φιλικά στους όρους αποπληρωμής.

Κάθε φοιτητής/ρια καλείται μετά την αποφοίτηση από το Μεταπτυχιακό να ενημερώνει τη βρετανική κυβέρνηση αποστέλλοντας ένα απλό αντίγραφο της φορολογικής του/της δήλωσης κάθε χρόνο και να αποδίδει μερικές τμηματικές αποπληρωμές, εάν και εφόσον το εισόδημα του ξεπερνάει τις 21,000 λίρες Αγγλίας, ανεξάρτητα σε ποια χώρα ζει και εργάζεται.

Ουσιαστικά δηλαδή αποπληρώνει μόνον όταν είναι οικονομικά εφικτό, ανώδυνο και δίκαιο για το ίδιο το άτομο, ενώ όταν τα εισοδήματα είναι μικρότερα από το συγκεκριμένο ποσό δεν υφίσταται κάποια απαίτηση από τον κυβερνητικό Οργανισμό που προσέφερε τη χρηματοδότηση των σπουδών.

Η επιδότηση των 10,906 λιρών στην Αγγλία ή των 16,000 λιρών στην Ουαλία πιστώνεται απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοίξει ο φοιτητής στη Βρετανία και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για κάλυψη διδάκτρων και για τα έξοδα διαβίωσης του.  Συνεπώς ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος – ή και ολόκληρο  το κόστους για τις Σπουδές του.  Με τον τρόπο αυτό η απόκτηση ενός Βρετανικού Μεταπτυχιακού Τίτλου καθίσταται πλέον εφικτή ακόμα και για όσους πίστευαν ότι δεν είναι εφικτό λόγω κόστους.

 

Student Loan for PhD Programmes

Πρόσφατα θεσμοθετήθηκε δάνειο και για Διδακτορικά Προγράμματα (PhD) στην Αγγλία (England) και την Ουαλία (Wales). Το ποσό της δανειακής χρηματοδότησης φτάνει μέχρι και το ποσό των 25,700 λίρων και καταβάλλεται απευθείας στο λογαριασμό κάθε φοιτητή υπό μορφή δόσεων κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

 Το NETWORK αναλαμβάνει την ενημέρωση και διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας, βασιζόμενο στην πολυετή εμπειρία του στις ανάλογες διαδικασίες για τους φοιτητές Bachelor των Βρετανικών ΑΕΙ. Την καλύτερη εγγύηση επιβεβαιώνει η κατάρτιση των εκπαιδευτικών συμβούλων και στελεχών του Οργανισμού μας στην προσπάθεια για απόκτηση της επιδότησης αυτής που καθοριστικά μετατρέπει το κόστος σπουδών στην Αγγλία σε σημαντικά πλέον χαμηλότερο ακόμα και όταν συγκρίνεται με προγράμματα άλλων χωρών που τα τελευταία χρόνια παρείχαν Μεταπτυχιακά χαμηλού κόστους όπως η Ολλανδία και Γερμανία.