Η Ελληνική Καταγωγή του Άγγλο-Σαξονικού Συστήματος Εκπαίδευσης


Εδώ και περίπου πέντε δεκαετίες τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Μ. Βρετανίας πρωταγωνιστούν ως προορισμός σπουδών μεταξύ των φοιτητών από όλο τον κόσμο.

Η Αγγλόφωνη Πανεπιστημιακή εκπαίδευση γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής. Απόδειξη είναι ότι μέσα στην τελευταία δεκαετία η Ολλανδία, η Γαλλία και οι Σκανδιναβικές χώρες άρχισαν να παρέχουν Αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών, τα οποία έχουν γίνει αρκετά γνωστά και βασίζονται ακριβώς στο ίδιο σύστημα που αρχικά οργανώθηκε στη Βρετανία και την Αμερική.

Το σύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από κάποιους βασικούς πυλώνες ως προς την λειτουργία του που είναι οι ακόλουθοι:

  1. Έμφαση στην κριτική σκέψη με ταυτόχρονη κάθετη απαγόρευση οποιουδήποτε τύπου απομνημόνευσης με τη λογική της παπαγαλίας.
  2. Επικέντρωση σε ατομική έρευνα και ομαδική εργασία
  3. Έμφαση στην εξειδίκευση και σε ανάλυση βάθους σε κάθε επιστημονικό αντικείμενο και όχι επιδίωξη ευρείας (αλλά ρηχής) εκπαίδευσης
  4. Ανοχή στη διαφορετικότητα των απόψεων, εφόσον η κάθε άποψη που εκφράζεται είναι καλοστηριγμένη σε ερευνητικά αποτελέσματα
  5. Συνεχής διερεύνηση των αιτίων, ακόμα και όταν η διερεύνηση είναι δυνητικά ανατρεπτική σε επιστημολογικό επίπεδο

Αυτά τα χαρακτηριστικά όμως προέρχονται από την μακραίωνη παράδοση των παραδοσιακών Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων που μεταξύ του 12ου και 15ου αιώνα δέχτηκαν τη μεταλαμπάδευση των Ελληνικών συγγραμμάτων της Αρχαίας Ελλάδας.

Κυρίαρχη προσωπικότητα που επηρέασε αυτή τη διαδικασία υπήρξε ο Αριστοτέλης του οποίου το συγγραφικό έργο μεταφέρθηκε στην Κεντρική Ευρώπη ήδη από τον 10 αιώνα σταδιακά κυρίως από τους Βυζαντινούς και μετέπειτα από τους Άραβες.

Εάν κάποιος μελετήσει την Ιστορική διαδρομή του Αγγλοσαξωνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος θα συνειδητοποιήσει ότι είναι στην βάση του Ελληνικό.

Οι Έλληνες φοιτητές λοιπόν που επιλέγουν να σπουδάσουν στις Αγγλόφωνες χώρες, κατ’ ουσία επιλέγουν να εισπράξουν ένα αρχαιοελληνικό πνευματικό αντιδάνειο, εκπαιδευόμενοι σε εκείνο το σύστημα που ποτέ πλέον δεν ξανα-εφαρμόστηκε με επιτυχία στην Ελλάδα, αλλά έγινε πραγματικότητα σε κάποιες χώρες εκτός Ελλάδος (για λόγους που δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν).

Το εκπαιδευτικό ταξίδι των Ελλήνων στις Ευρωπαϊκές χώρες μπορεί γεωγραφικά να είναι ένα ταξίδι σε ξένες χώρες αλλά από καθαρά εκπαιδευτική άποψη δεν είναι παρά μία επιστροφή κατά βάση στα Ελληνικά Γράμματα!