Προπτυχιακές Σπουδές


Κρατικά Φοιτητικά Δάνεια

Η Αγγλική Κυβέρνηση χορηγεί στους Ευρωπαίους φοιτητές δάνειο για την κάλυψη των διδάκτρων τους, έτσι ώστε να μπορεί ο φοιτητής να ανταπεξέλθει στο ποσό των 9.000-9.250 λιρών που κοστίζει κάθε έτος σπουδών σε Αγγλία και Ουαλία.

Το δάνειο δίνεται άμεσα στους σπουδαστές εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει προσφορά θέσης σε Βρετανικό πανεπιστήμιο, έχει Ευρωπαϊκή ταυτότητα και δεν έχει προηγουμένως ολοκληρώσει Πτυχίο σε κάποια άλλη χώρα.

Για την λήψη του δανείου είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί η αίτηση και να συνοδεύεται από ένα επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντα.

Η διαδικασία κατοχύρωσης του δανείου διαρκεί ως και 6 εβδομάδες και γίνεται αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου.

Κάθε έτος το δάνειο ανανεώνεται κατόπιν αιτήματος του φοιτητή. (more…)


Η Βρετανία εγγυάται τα κρατικά φοιτητικά δάνεια και για 2018-2019 (Student Loan)

union jack

Η Βρετανική κυβέρνηση επιβεβαιώνει και επίσημα τη δέσμευσή της και εγκρίνει τις χρηματοδοτήσεις διδάκτρων (φοιτητικά δάνεια) και για όσους ξεκινήσουν τις Σπουδές τους το 2018–2019 αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη θετική αντιμετώπιση στην παροχή υψηλής παιδείας για τους Ευρωπαίους φοιτητές, διατηρώντας ταυτόχρονα και την πρώτη θέση ως προορισμός σπουδών στην Ευρώπη.

Η δέσμευσή αυτή της Βρετανικής κυβέρνησης για τη συνέχιση των χρηματοδοτήσεων των διδάκτρων για τα πρώτα πτυχία Bachelor, αλλά και για τα Μεταπτυχιακά, είναι η απόδειξη για το πόσο σοβαρή και στρατηγική επιλογή θεωρεί η Μ. Βρετάνια την εκπαίδευση, η οποία αποτελεί και πυλώνα της Βρετανικής οικονομίας. (more…)


Personal Tutor

Ο θεσμός του ατομικού συμβούλου / φροντιστή στα Βρετανικά Πανεπιστήμια αποτελεί μια εξαιρετική και δοκιμασμένη λύση εδώ και δεκαετίες. Η χρησιμότητα του είναι εγνωσμένης αξίας καθώς ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να επιλύει προβλήματα μη τυπικού χαρακτήρα όπως μαθησιακά, έκτακτων απουσιών και ευρύτερα δυσκολιών του φοιτητή είναι μέρος του προσωπικού του Πανεπιστημίου και έχει υπό την αιγίδα του κατά μέσον όρο 10 άτομα.

Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές γνωρίζουν πάντοτε πως υπάρχει κάποιος που θα μπορούν να συμβουλευτούν όταν έχουν ερωτήματα που αφορούν στη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Επίσης όταν ο φοιτητής αντιμετωπίζει ένα έκτακτο πρόβλημα ή μια δυσκολία ο personal tutor αναλαμβάνει να μεσολαβήσει προς τη Διοίκηση του πανεπιστημίου και να επιτύχει ταχύτερη επίλυση του όποιου ζητήματος.

(more…)


Γραφεία διασύνδεσης στα Βρετανικά Πανεπιστήμια

Τα Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τα Βρετανικά Πανεπιστήμια καθώς είναι αυτά που κρατούν τόσο ψηλά το όνομα της Βρετανικής Εκπαίδευσης πολύ απλά διότι επιτυγχάνουν τα υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης των αποφοίτων τους στη παγκόσμια αγορά Εργασίας.

Τα Career Services έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τα διαφοροποιεί από τα αντίστοιχα Ελληνικά γραφεία διασύνδεσης και αυτό είναι οι λίστες αξιολόγησης των επιδόσεων τους μέσω της οποίας επηρεάζονται οι αξιολογήσεις των ίδιων των Πανεπιστημίων. Κάθε Career Office αξιολογείται με βάση τα ποσοστά αποφοίτων που απορροφήθηκαν στην Αγορά Εργασίας και είναι απολύτως εντυπωσιακό να μελετήσει κάποιος τους σχετικούς πίνακες που δημοσιεύονται καθώς θα παρατηρήσει ότι υπάρχουν σχολές με δείκτες άνω του 85 και 90% !

(more…)


Θέματα υγείας και ασφάλειας στα Βρετανικά ΑΕΙ

Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια φημίζονται για τις συνθήκες ασφάλειας και Πρόνοιας που παρέχουν στους φοιτητές τους. Τα Πανεπιστημιακά Campus είναι πάντοτε φυλασσόμενα και διέπονται από αυστηρούς κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας. Συχνά πολλοί γονείς αναρωτιούνται πως θα είναι η ζωή των παιδιών τους σε μία μακρινή χώρα ενώ στην πραγματικότητα οι συνθήκες σε καθημερινό επίπεδο είναι υποδειγματικές και σημαντικά ασφαλέστερες από οποιαδήποτε άλλη επιλογή σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(more…)