Στόχοι του NETWORK για τα Νέα Δεδομένα στην Εκπαίδευση


Καθώς η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα προσεγγίζει το τέλος της, αξίζει να επισημάνω τρεις σημαντικούς εκπαιδευτικούς στόχους που έχει επιτύχει ο όμιλος NETWORK. Θέσαμε αυτούς τους στόχους στην αρχή της νέας χιλιετίας, γνωρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι των τελευταίων 50 ετών, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα περισσότερα ανεπτυγμένα κράτη, δεν ανταποκρίνονται πλέον στα δεδομένα των νέων επιστημονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων και των επακόλουθών τους: της παγκοσμιοποίησης, των εφαρμογών της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας και των νέων επαγγελματικών προσανατολισμών. Με συναίσθηση λοιπόν της σύγχρονης πορείας της ανθρωπότητας και της ευθύνης που έχουμε αναλάβει ως δάσκαλοι, σχεδιάσαμε  σημαντικές και πρωτοπόρες για την πατρίδα μας εκπαιδευτικές δομές που με τη σειρά τους έχουν δημιουργήσει την εκπαιδευτική κουλτούρα του NETWORK. Οι τρεις στόχοι αφορούσαν πρώτον στη διαμόρφωση αποτελεσματικών, συνεχώς εξελισσόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δεύτερον στην επιλογή και συνεχή επιμόρφωση ταλαντούχων καθηγητών, και τρίτον στη μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων των σπουδαστών μας.

Αυτοί οι στόχοι είναι συνυφασμένοι με το mission statement του NETWORK, δηλαδή με τη φιλοσοφία που διέπει το σκοπό και την αποστολή του οργανισμού μας: να παρέχουμε εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, να επικεντρωνόμαστε σε κάθε άτομο ξεχωριστά, να υποστηρίζουμε πλήρως τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς στόχους του κάθε σπουδαστή μας, κοπιάζοντας για τη μέγιστη ωφέλεια των μαθητών μας και πιστεύοντας στις μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας.

Ο πρώτος στόχος εκπληρώθηκε με τη συγγραφή και επιμέλεια δικών μας βιβλίων για τα προγράμματα Foundation, IELTS, TOEFL, GRE και GMAT, που παρέχουμε στους σπουδαστές μας χωρίς επιπρόσθετη χρέωση.  Επί πλέον, έχοντας εναρμονισθεί εντελώς με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στους διαγωνισμούς αυτούς, τη σημερινή πραγματικότητά τους και τις σημερινές απαιτήσεις τους, το NETWORK είναι πραγματικά πρωτοπόρο. Θα ήθελα εδώ να  εξηγήσω εν συντομία ότι αυτοί οι διαγωνισμοί αποκαλούνται high-stakes tests, δηλαδή διαγωνισμοί υψηλών διακυβεύσεων, γιατί τα αποτελέσματά τους κρίνουν αποφάσεις ζωτικής σημασίας που άμεσα επηρεάζουν το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μέλλον των διαγωνιζόμενων. Είμαστε λοιπόν η μόνη σχολή στην Ελλάδα που προσφέρει πλήρη προσομοίωση της ενότητας Speaking του διαγωνισμού TOEFL, που κάνουν οι μαθητές μας στα εργαστήρια υπολογιστών και εξοικειώνονται με το δύσκολο αυτό μέρος του τεστ. Επίσης με τα εξειδικευμένα tutorials για κάθε έναν από τους διαγωνισμούς IELTS και TOEFL, δηλαδή με τα ιδιαίτερα μαθήματα ενός καθηγητή προς έναν μαθητή, χωρίς επιπρόσθετη χρέωση, πιστοί στο προαναφερθέν mission statement, επικεντρωνόμαστε σε κάθε σπουδαστή μας ξεχωριστά λύνοντας τα ιδιαίτερα προβλήματά του. Συνάμα εκπληρώνουμε και το δεύτερο στόχο, με τη συνεχή εκπαίδευση άξιων καθηγητών, προετοιμασμένων για κάθε ενδεχόμενο. Η εκπαίδευση καθηγητών καθώς και οι διαγωνισμοί  GMAT και GRE αποτελούν την προσωπική μου ειδικότητα, έχοντας ασχοληθεί με αυτούς τους τομείς σε επίπεδο διδακτορικού. Εκτός του ότι έχουμε διαμορφώσει δικά μας GMAT τεστ που διεξάγονται μέσω υπολογιστή σε πλήρη αντιστοιχία των πραγματικών τεστ, η επαναστατική μας μέθοδος διδασκαλίας του GMAT έχει επιφέρει πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η μέθοδός μας είναι ένας καλοδουλεμένος συνδυασμός συγκεκριμένης διδασκαλίας για το διαγωνισμό, κατανόηση σημαντικής θεωρίας, και ελαχιστοποίησης του χρόνου μελέτης με μοναδικά δημιουργική εκμετάλλευση τού χρόνου που κάθε σπουδαστής έχει διαθέσιμο για μελέτη.

Η στρατηγική αντιμετώπισης του GMAT αλλά και του GRE που διδάσκει το NETWORK μαθαίνει στον διαγωνιζόμενο να διαχειρίζεται βέλτιστα το διαθέσιμο χρόνο με το να απαντά με κατάλληλο ρυθμό, να θέτει προτεραιότητες, και να λαμβάνει με σύνεση κρίσιμες αποφάσεις για δύσκολες ή δυσνόητες ερωτήσεις. Επίσης μαθαίνει τεχνικές διαχείρισης άγχους, μετατρέποντας ενοχλητικές και αρνητικές σκέψεις σε δημιουργική ενέργεια.

Εν κατακλείδι, στο πνεύμα των διαγωνισμών GMAT και GRE, το NETWORK διδάσκει κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, που άλλωστε είναι τα βασικά απαιτούμενα του 21ου αιώνα. Βέβαια, η κριτική σκέψη και η επίλυση προβλημάτων δεν μπορούν να διδαχθούν χωρίς μία στέρεη βάση γνώσης.  Αντίστροφα, ούτε μπορούν οι μαθητές να διδαχθούν γνώση χωρίς να επιστρατεύσουν κριτική σκέψη. Η γνώση και η κριτική σκέψη είναι ακέραια ενσωματωμένες στο πρόγραμμα σπουδών που, μαζί με τους καθηγητές και τα επιτεύγματα των μαθητών του NETWORK, αποτελούν πιστοποίηση της υλοποίησης των στόχων των δύο πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα, εκπληρώνοντας και τον τρίτο στόχο, την αξιοποίηση στο έπακρον των δυνητικών ικανοτήτων των μαθητών. Σε τελική ανάλυση ένας δάσκαλος αισθάνεται ότι συνεισέφερε όταν οι μαθητές επιτυγχάνουν διακρίσεις και καταξιώνονται κοινωνικά και επαγγελματικά. Οι καθηγητές του NETWORK αισθανόμαστε υπερήφανοι όταν επικοινωνούν μαζί μας παλιοί μαθητές και τωρινοί επιτυχημένοι επιστήμονες και επαγγελματίες σε τόσο διαφορετικά μέρη του κόσμου όσο την Αυστραλία και την Αμερική, δηλώνοντας ότι η εμπειρία τους στο NETWORK ήταν από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στη ζωή τους.