Τι να Σπουδάσω? ή μήπως … Που να Σπουδάσω?


Το πρώτο ερώτημα που καλείται να απαντήσει ένας υποψήφιος για σπουδές πρώτου πτυχίου, είναι η επιλογή ειδικότητας. Συχνά αυτό είναι μία μακρά διαδικασία προβληματισμού στην οποία συμμετέχει όλη η οικογένεια και κατά περίσταση με τη βοήθεια επαγγελματιών εκπαιδευτικών συμβούλων, αναζητείται η ιδανική επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στον υποψήφιο

Μια μεταβλητή που έχει παρατηρηθεί ότι συχνά παραμελείται, μολονότι είναι εξαιρετικής σημασίας, είναι το “που” θα σπουδάσει κανείς, σε ποια χώρα/πόλη. Η χώρα, η πόλη και η σχέση της γεωγραφίας με τις επαγγελματικές προοπτικές για τον μετέπειτα απόφοιτο του Πανεπιστημίου, είναι δύο παράγοντες κρίσιμης στρατηγικής σημασίας, απόφαση ζωής.

Για παράδειγμα οι σπουδές σε Διοικητικές και Οικονομικές Σχολές σε γεωγραφικά σημεία που στερούνται την ύπαρξη μίας ζωντανής τοπικής οικονομίας είναι ένα μάλλον κρίσιμο ατόπημα, καθώς οι απόφοιτοι των Οικονομικών Σχολών έχουν άμεση ανάγκη να βρίσκονται σε επαφή με εταιρείες και κέντρα οικονομικών συναλλαγών ώστε να μπορούν να απορροφηθούν στις ανάλογες θέσεις.

Με την ίδια λογική η επιλογή χώρας σπουδών είναι εξαιρετικής σημασίας. Για παράδειγμα δεν υπάρχει ιδιαίτερο νόημα στον να σπουδάσει κάποιος μια ειδικότητα που αφορά στην υψηλή Τεχνολογία όταν η χώρα στην οποία εδράζεται το Πανεπιστήμιο δεν έχει τις ανάλογες υποδομές και οργανισμούς που να δραστηριοποιούνται στο σχετικό/αντικείμενο, καθώς αυτό με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε σοβαρό πρόβλημα εύρεσης εργασίας για τον απόφοιτο.

Εξετάζοντας παρόλα αυτά τις δύο αυτές μεταβλητές – χώρα και πόλη σπουδών – είναι γεγονός ότι τα σκήπτρα του πλεονεκτήματος βρίσκονται στα χέρια των χωρών που έχουν ανεπτυγμένες οικονομίες και προσφέρουν τη δυνατότητα τοποθέτησης στους ανάλογους κατά περίπτωση επαγγελματικούς κλάδους ή βιομηχανίες.

Η Βρετανία, για παράδειγμα, όπως και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με βάση και τα παραπάνω κριτήρια, αποτελούν προορισμούς προτεραιότητας για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την εκπαίδευση που οδηγεί σε Διεθνή αναγνώριση και συνδυάζεται με την ευκαιρία απόκτησης της πρώτης προϋπηρεσίας για τους νέους ανθρώπους που έχουν την διάθεση και τη φιλοδοξία να επιτύχουν κάτι σημαντικό σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την πραγματική οικονομία και τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών.

Ένα ίδρυμα που στερείται αυτή τη σύνδεση ουσιαστικά οχυρώνεται πίσω από τον καθαρό Ακαδημαϊσμό χωρίς να δύναται να προσφέρει τις ανάλογες προοπτικές.