Ζαγανάς Γιώργος (University of Cranfield)


Ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος μου έδωσε πολύτιμες συμβουλές και με κατεύθυνε για την καλύτερη επιλογή Πανεπιστημίου και για όλα τα προγράμματα που ταίριαζαν στο ακαδημαϊκό μου profile αποκτώντας έτσι μια πλήρη εικόνα για τα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Έπειτα, το ΝETWORK ανέλαβε την διαχείριση των αιτήσεων, με καθοδήγησε από την αρχή μέχρι το τέλος και μου έμαθε να κάνω χρήσιμα πράγματα όπως να συντάσσω σωστά ένα Personal Statement.

Ζαγανάς Γιώργος (University of Cranfield)