Εβίδης Πρόδρομος (Loughborough)


Ύστερα από αρκετή έρευνα στο Διαδίκτυο ανακάλυψα το NETWORK. Παρόλο που είχα μια γενική εικόνα για τον τρόπο εισαγωγής στα ξένα Πανεπιστήμια, εμπιστεύτηκα το προσωπικό του NETWORK να αναλάβει τις διαδικασίες για μένα, ώστε να περιορίσω το ρίσκο για τυχόν λάθη. Ο εκπαιδευτικός σύμβουλος με ενημέρωσε σχετικά με τα μεταπτυχιακά στον τομέα μου στις διάφορες χώρες και μου έδωσε πληροφορίες για τα Πανεπιστήμια και τις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Εβίδης Πρόδρομος (Loughborough)