Συγκριτικός Πίνακας Συνθηκών & Κόστους Φοίτησης μεταξύ Ελλάδας, Αγγλίας, Ουαλίας & Σκωτίας


Campus Life

Στην προσπάθεια της μια οικογένεια να αποφασίσει για το μέλλον των παιδιών θα πρέπει να έχει σφαιρική πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές των σπουδών, τόσο σε θέματα κόστους όσο και σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης, αναγνώρισης των πτυχίων, διάρκειας φοίτησης αλλά και συνθήκες ζωής και ποιότητα φοίτησης.

Πολλές φορές στο NETWORK, ερχόμαστε αντιμέτωποι με ερωτήματα που αφορούν στη σύγκριση των σπουδών στην Ελλάδα με αυτές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια ανάλυση του NETWORK σχετικά με τις διαφορές σε θέματα κόστους αλλά και συνθηκών φοίτησης ανάμεσα σε σπουδές στην Ελλάδα και σε σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία.

Ελλάδα

εκτός μόνιμης κατοικίας

Ελλάδα

στην πόλη μόνιμης κατοικίας

Αγγλία

κεντρική, παράλια, Λονδίνο

Ουαλία

Σκωτία

Συνήθης Διάρκεια Ολοκλήρωσης
Α’ Πτυχίου
5 χρόνια
(τουλάχιστον)
5 χρόνια
(τουλάχιστον)
3 χρόνια
3 χρόνια
4 χρόνια
(αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών) (λόγω καταλήψεων, απεργιών & άλλων προβλημάτων φοίτησης με απώλεια μισθών δύο ετών) (λόγω καταλήψεων, απεργιών & άλλων προβλημάτων φοίτησης με απώλεια μισθών δύο ετών) (η συντομότερη, χωρίς εμπόδια απόκτηση πτυχίου και είσοδος στην Αγορά Εργασίας) (η συντομότερη, χωρίς εμπόδια απόκτηση πτυχίου και είσοδος στην Αγορά Εργασίας) (πτυχίο και είσοδος στην Αγορά Εργασίας ένα χρόνο αργότερα, απώλεια μισθών ενός έτους)
Δίδακτρα ανά Έτος € 0 – Δωρεάν
Με πλήρη επιδότηση 100% από την Ελληνική Κυβέρνηση
(το κόστος σπουδών στην ουσία δεν είναι Δωρεάν, γιατί μισθοί και έξοδα των Δημοσίων ΑΕΙ πληρώνονται μέσω των φόρων, επιβαρύνοντας όλους τους Έλληνες πολίτες, ακόμη και όσους δε σπουδάζουν)
€ 0 – Δωρεάν
Με πλήρη επιδότηση 100% από την Ελληνική Κυβέρνηση
(το κόστος σπουδών στην ουσία δεν είναι Δωρεάν, γιατί μισθοί και έξοδα των Δημοσίων ΑΕΙ πληρώνονται μέσω των φόρων, επιβαρύνοντας όλους τους Έλληνες πολίτες, ακόμη και όσους δε σπουδάζουν)
9,250 Λίρες
Τις οποίες μπορείτε να  πληρώσετε στο μέλλον από το περίσσευμά σας  παίρνοντας το Φοιττητικό Δάνειο/Χρηματοδότηση
το οποίο το ξεπληρώνετε  εύκολα και ανώδυνα και μόνο όταν τα εισοδήματά σας είναι υψηλά.
(επιδότηση Διδάκτρων δεν προσφέρεται από την Αγγλική κυβέρνηση)
9,250 Λίρες
Ότι ακριβώς ισχύει και για την Αγγλία με το Φοιτητικό Δάνειο. Τα Πανεπιστήμια της Ουαλίας, σε αντίθεση με εκείνα της Αγγλίας και της Σκωτίας, παρέχουν Φοιτητικό Δάνειο και για την κάλυψη εξόδων διαβίωσης με τους ίδιους όρους που ισχύουν για το Δάνειο διδάκτρων.
0 Λίρες
Δωρεάν
Τα Πανεπιστήμια έχουν το δικαίωμα να χρεώνουν  έως 9,000 Λίρες Δίδακτρα ετησίως. Η Σκωτσέζικη τοπική κυβέρνηση ως κίνητρο για να προσελκύσει φοιτητές να επιλέξουν τη Σκωτία δίνει πλήρη επιδότηση 100%.  Συνεπώς πληρώνετε μηδέν Δίδακτρα
Σύνολο Φοιτητικού Δανείου € 31,000 (27,750 Λίρες) € 31,000 (27,750 Λίρες)
Ετήσιο Κόστος Διαβίωσης
(φαγητό, ενοίκια, μετακινήσεις, βιβλία, αεροπορικά, έξοδα διασκέδασης)
€ 10,000 € 5,000 € 7- 8,000  (κεντρική)
€ 9-11,000  (παράλια)
€11-14,000  (Λονδίνο)
€ 6-8,000 € 9-11,000
Συνολικό Κόστος Διαβίωσης
(για όλα τα έτη)
€ 50,000 € 25,000 € 25,000 € 21,000 € 40,000
Συνολική Επιβάρυνση Γονέων για το
Ά Πτυχίο  (με Φοιτητικό Δάνειο)
€ 50,000 € 25,000 € 25,000 € 21,000 € 40,000
Συνολική Επιβάρυνση Γονέων για το
Ά Πτυχίο (χωρίς Φοιτητικό Δάνειο)
€ 55,000 € 25,000 € 56,000 € 52,000 € 40,000
Επιβάρυνση Παιδιού μετά την 3-ετία (είτε λόγω Δανείου Διδάκτρων, είτε λόγω καθυστέρησης της αποφοίτησης) € 24,000
Ως άμεση απώλεια μισθών
2 ετών (ενδεικτικός ετήσιος μισθός €12,000)
€ 24,000
Ως άμεση απώλεια μισθών
2 ετών (ενδεικτικός ετήσιος μισθός €12,000)
€ 31,000
(σε μορφή μακροπρόθεσμου Δανείου με πάρα πολύ ελαστικούς όρους)
€ 31,000
(σε μορφή
μακροπρόθεσμου
Δανείου με πάρα πολύ ελαστικούς όρους)
€ 12,000
Ως άμεση απώλεια μισθών
1 έτους (ενδεικτικός ετήσιος μισθός €12,000)
Συνολικό Κόστος Α’ Πτυχίου για
Γονείς και Παιδί (με απώλειες μισθών) αλλά με χρήση του Φοιτητικού Δανείου
€ 74,000 € 49,000 € 25,000 € 21,000 € 52,000
Συνολικό Κόστος Α’ Πτυχίου για Γονείς
και Παιδί με απώλειες μισθών λόγω καθυστέρησης σπουδών, χωρίς Φοιτητικό Δάνειο (δηλ. με πληρωμένα Δίδακτρα)
€ 74,000 € 49,000 € 56,000 € 52,000 € 52,000
Ελλάδα
εκτός μόνιμης κατοικίας
Ελλάδα
στην πόλη μόνιμης κατοικίας
Αγγλία Ουαλία Σκωτία

Σχόλια

  • Ξεκάθαρα οι σπουδές στην Ελλάδα εκτός πόλης μόνιμης κατοικίας είναι οι πιο ασύμφορες από άποψη κόστους, χωρίς να συνυπολογίσουμε την αξία του Πτυχίου στις Αγορές Εργασίας
  • Το κόστος σπουδών στην Ελλάδα ακόμη κι αν σπουδάζετε στην πόλη σας, είναι μεγαλύτερο απ’ αυτό της Ουαλίας, με πλήρως εξοφλημένα όλα τα Δίδακτρα και χωρίς Φοιτητικό Δάνειο.
  • Πολλοί νομίζουν, λανθασμένα, ότι οι σπουδές στη Σκωτία, λόγω δωρεάν διδάκτρων, είναι οι πιο οικονομικές, όμως το ένα επιπλέον έτος διάρκειας σπουδών σε συνδυασμό με το ότι το κόστος διαβίωσης είναι σχετικά υψηλό στις κυριότερες πόλεις, τη φέρνει σχεδόν στο ίδιο κόστος με τις οικονομικές περιοχές της Αγγλίας που έχει και δίδακτρα.
  • Η Σκωτία δεν αποτελεί τη πιο οικονομική λύση για σπουδές.  Πχ. σε σύγκριση με την Ουαλία έχει υψηλότερο συνολικό κόστος σπουδών, ακόμη και αν στην Ουαλία πληρώνουμε κανονικά όλα τα Δίδακτρα χωρίς να πάρουμε το Δάνειο.  Αυτό γιατί οι σπουδές διαρκούν 4 έτη αντί των 3 στις άλλες περιοχές και το κόστος ζωής στη Σκωτία δεν είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
  • Αν δούμε το κόστος σπουδών από τη μεριά των γονέων, οι πιο οικονομικές περιοχές είναι η Αγγλία και η Ουαλία, μια και η φοίτηση είναι τριετής, άρα και τα έξοδα διαβίωσης
  • Το Κρατικό Φοιτητικό Δάνειο έχει τόσο ελαστικούς όρους εξόφλησης που σε καμμιά περίπτωση οι γονείς δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι μελλοντικά θα έχει επιβαρυνθεί το παιδί τους.
  • Εάν ο φοιτητής εργάζεται 10-15 ώρες/εβδομάδα παράλληλα με τις σπουδές (σχετικά εύκολο στη Βρετανία) μπορεί να έχει εισόδημα € 5-6,000/έτος, μειώνοντας εντυπωσιακά

Κρατικό Φοιτητικό Δάνειο / Χρηματοδότηση (δίνεται κάθε έτος, για την πληρωμή των Διδάκτρων όλων των ετών):

Κάθε σπουδαστής μπορεί να πάρει Φοιτητικό Δάνειο (Student Loan, σχεδόν άτοκο, χωρίς εγγυητή, παρά μόνο με το Διαβατήριο και τη Φοιτητική του ιδιότητα) για να καλύψει το κόστος όλων των διδάκτρων οποιουδήποτε Πανεπιστημίου. Το Φοιτητικό Δάνειο μπορεί να αρχίσει να αποπληρώνει κάθε σπουδαστής/ρια, όταν και μόνο όταν αποφοιτήσει και εργάζεται και αφού οι προσωπικές ετήσιες αποδοχές του/της ξεπεράσουν ένα ποσό αντίστοιχο των €24,000 το χρόνο!! (σημ. το κράτος που ζει και εργάζεται μετά τις σπουδές δεν παίζει κανένα ρόλο).

Όταν ξεπεραστεί το επίπεδο των €24,000 το χρόνο, το Βρετανικό κράτος απαιτεί την καταβολή του 10% του πλεονάσματος των εσόδων πάνω από τις €24,000.

Παράδειγμα: Αν κάποιος/α κάθε χρόνο έχει αποδοχές €30,000 (δηλ. €2,500/μήνα), καλείται να πληρώσει κατά τη διάρκεια του επομένου έτους συνολικό ποσό που υπολογίζεται ως εξής:

€30,000-€24,000= €6,000 x 10% = €600. Άρα το ετήσιο ποσό αποπληρωμής του Φοιτητικού Δανείου θα είναι συνολικά €600 ή €50/μήνα μόνο !!! (από τα €2,500 που εισπράττει).

Οριακά: Αν τυχόν οι αποδοχές δεν ξεπεράσουν ποτέ τις €24,000 το χρόνο, τότε το Φοιτητικό Δάνειο δεν θα αποπληρωθεί ποτέ ούτε αυτό αντίστοιχα.

Χαρακτηριστικών των Σπουδών στην Ελλάδα και των Σπουδών στη Μεγάλη Βρετανία

Αγγλία – Ουαλία – Σκωτία

Ελλάδα

Διάρκεια
Σπουδών
Σε 3 χρόνια Bachelor – Σε 4 χρόνια Bachelor & Master
(η μεγάλη πλειοψηφία των σπουδαστών αποκτά και τα δύο πτυχία στα 4 χρόνια)
Σε 4 χρόνια Πτυχίο – Σε 5 ή 6 χρόνια Πτυχίο και Master
(εάν η φοίτηση είναι συνεχής χωρίς απεργίες και καταλήψεις)
Κόστος Μέχρι
την
Εισαγωγή
Ελάχιστο κόστος σε σχέση με την προετοιμασία εισαγωγής στο Ελληνικό
Πανεπιστήμιο με Εγγύηση Εισαγωγής στο 1ο έτος Σπουδών.
Πολλές χιλιάδες Ευρώ σε φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα
χωρίς Εγγύηση Εισαγωγής
Αναγνώριση
του
Πτυχίου
 Αναγνώριση του Βρετανικού Πτυχίου  σε όλο τον κόσμο
ως Πτυχίο κύρους και ακαδημαϊκής αξίας,  ανεξάρτητα από το όνομα του Πανεπιστημίου.
Ελάχιστα Ελληνικά Πτυχία χαίρουν ιδιαίτερης αναγνώρισης Διεθνώς,
ενώ τα περισσότερα Ελληνικά Πανεπιστήμια ούτε καν συμπεριλαμβάνονται στις Διεθνείς Λίστες Αξιολόγησης
Συνολικό
Κόστος
Κόστος Διαβίωσης – Εστία, Πάγια Έξοδα, Προσωπικά Έξοδα (εκτός Λονδίνου) –
Ευρώ 1,000- 1,200 /μήνα για 10 μήνες
Κόστος Διαβίωσης – Ενοίκια, Πάγια Έξοδα, προσωπικά Έξοδα (σε Σχολή εκτός του τόπου διαμονής) – Ευρώ 1,000-1,200 /μήνα για 12 μήνες (2 μήνες παραπάνω)
Ευκολία
Εισαγωγής
Κριτήρια Εισαγωγής: Γενική Εικόνα του Υποψηφίου (Βαθμοί,
Άλλες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, Κίνητρο, Σχετική Εργασιακή Εμπειρία)
Κριτήρια Εισαγωγής: Πανελλήνιες Εξετάσεις – Η εισαγωγή ανά σχολή διαμορφώνεται κάθε χρόνο από την δυσκολία των εξετάσεων και την βαθμολογία των υποψηφίων.
Ευκολία
Επιλογής
Ειδικότητας
Κάθε υποψήφιος μπορεί να διαλέξει την ειδικότητα που τον ενδιαφέρει ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που είχε στο Λύκειο. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τομέα κατεύθυνσης από την Β’ Λυκείου – η επιλογή αυτή είναι δύσκολο να αλλάξει στην πορεία.
Αγγλική
Γλώσσα
Με το πέρας των σπουδών σας έχετε αποκτήσει Άριστη γνώση, εμπειρία χρήσης
(πράγμα που σας δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα σε θέσεις εργασίας
όπου τα Αγγλικά είναι σημαντικός παράγοντας εξέλιξης),
ενώ ταυτόχρονα δικαιούστε και την τυπική Επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας
Το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας περιορίζεται ως μάθημα επιλογής
στις περισσότερες σχολές (το οποίο σπάνια  παρακολουθούν οι φοιτητές) και πρακτικά
όσοι Πτυχιούχοι έχουν έστω καλή γνώση της Αγγλικής (αλλά όχι εμπειρία χρήσης),
είναι επειδή μόνοι τους παρακολούθησαν φροντιστήριο.
Φοιτητική
Εστία
Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές δικαιούνται φοιτητική εστία Μόνο οι φοιτητές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις δικαιούνται φοιτητική εστία
Υποδομή
Εστιών
Οι φοιτητικές εστίες των Πανεπιστημίων της Βρετανίας είναι άριστα διατηρημένες και άρτια εξοπλισμένες και μπορεί να μείνει εκεί κάθε φοιτητής. Παρέχουν πρόσβαση στο Internet και ασφάλεια Οι φοιτητικές εστίες των Πανεπιστημίων της Ελλάδας είναι κυρίως παλαιά κτίρια ή ξενοδοχεία και δίδονται μόνο σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών.  Δεν υπάρχει ασφάλεια, ούτε έλεγχος για τους επισκέπτες.
Υποδομή
&
Εγκαταστάσεις
Άριστες Εγκαταστάσεις – Ενημερωμένες Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες με πρόσβαση όλο το 24ωρο- Πρόσβαση στο Internet για όλους τους φοιτητές Οι εγκαταστάσεις και οι βιβλιοθήκες λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες
και μόνο τις καθημερινές
Σύστημα
Εκπαίδευσης
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η γνώση κατακτάται με πολλές εργασίες, εφαρμογή της θεωρίας και ομάδες συνεργασίας και έρευνας. Στα περισσότερα μαθήματα – εκτός από τα εργαστηριακά- η παρακολούθηση δεν είναι υποχρεωτική. Η εκπόνηση εργασιών είναι συνήθως προαιρετική. Σπάνια υπάρχουν ομάδες συνεργασίας και έρευνας.
Ευελιξία
Σπουδών
Πληθώρα σχολών και επιστημονικών πεδίων – Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να συνδυάσουν επιστημονικά πεδία (joint degrees) Κάθε Πανεπιστήμιο προσφέρει κάποια μόνον προγράμματα σπουδών – Δεν υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού επιστημονικών πεδίων
Βιοτικό
Επίπεδο
Πολυπολιτισμικό και Κοσμοπολίτικο περιβάλλον. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψεις με φοιτητές από όλο τον κόσμο. Η πληθώρα των φοιτητών είναι Έλληνες με ελάχιστους ή καθόλου φοιτητές από άλλες χώρες, κάνοντας το περιβάλλον αυστηρά τοπικό.
Καθηγητές
&
Συνεργασία
Οι Καθηγητές έχουν τον ρόλο του Συμβούλου. Βρίσκονται πάντα στο γραφείο τους και είναι πάντα στην διάθεση των μαθητών για επεξηγήσεις και βοήθεια. Οι Καθηγητές έχουν Ώρες Γραφείου 1 ή 2 φορές την εβδομάδα για 1 ή 2 ώρες.
Σύστημα
Αξιολόγησης
Η τελική βαθμολογία των φοιτητών διαμορφώνεται από Εργασίες, Παρουσιάσεις, Συμμετοχή και Εξετάσεις. Η τελική βαθμολογία των φοιτητών διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από εξετάσεις. Οι εργασίες όταν και εφόσον υπάρχουν είναι συνήθως προαιρετικές.
Υγειονομική
Περίθαλψη
Φοιτητών
Κάθε εγγεγραμμένος μαθητής έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Βρετανικό Κράτος. Υπάρχει πάντα Γιατρός και Νοσοκόμος μέσα στο Πανεπιστήμιο. Κάθε εγγεγραμμένος μαθητής έχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Ελληνικό Κράτος. Δεν υπάρχει Γιατρός και Νοσοκόμος μέσα στο Πανεπιστήμιο.
Γραφείο
Επαγγελματικού Προσδιορισμού & Συμβουλευτικής
Κάθε Πανεπιστήμιο έχει Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής (στην Ελλάδα γνωστό ως Γραφείο Σταδιοδρομίας) που βοηθά κάθε φοιτητή και απόφοιτο στην εύρεση εργασίας πάνω στο αντικείμενο σπουδών του/της.  Άμεση σύνδεση των σπουδών με τον χώρο εργασίας μετά την αποφοίτηση. Δεν έχουν όλα τα Πανεπιστήμια Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής. Όσα υπάρχουν είναι ακόμα σε στάδιο προετοιμασίας και οργάνωσης. Δεν υπάρχει άμεση σύνδεση των αποφοίτων με τον χώρο εργασίας.
Γραμματείες
Σχολών
Οι γραμματείες των σχολών είναι ανοιχτές για τους φοιτητές 9-5. Υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι προκειμένου να εξυπηρετούν όλους τους φοιτητές. Οι γραμματείες των σχολών είναι ανοιχτές 2- 3 ώρες καθημερινά. Δεν υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους φοιτητές.
Διαθεσιμότητα
Τεχνολογίας
& Η/Υ
Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια Η/Υ όλο το 24ωρο. Τα πανεπιστήμια είναι εξοπλισμένα με Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας. Γρήγορο και συνεχές Internet. Τα εργαστήρια Η/Υ λειτουργούν σε συγκεκριμένες ώρες και μόνο τις καθημερινές.
Καθημερινότητα
στη Σχολή
Ο χώρος του Πανεπιστημίου είναι πάντα καθαρός. Υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις, πάρκα, χώροι εκδηλώσεων, υποδομές για άτομα με κινητικές ανάγκες, εστιατόρια, τράπεζες, ταχυδρομείο. Υπάρχουν παντού Πόστερς και συνθήματα στους τοίχους. Η καθαριότητα και υγιεινή των χώρων είναι μέτρια έως κακή.
Ασφάλεια
Φοιτητών
Η είσοδος στους χώρους του Πανεπιστημίου γίνεται με κάρτα. Υπάρχει Αστυνομία του Πανεπιστημίου, καθώς επίσης θυρωροί και επιτηρητές παντού. Το Άσυλο των Ελληνικών Πανεπιστημίων απαγορεύει την επέμβαση της Αστυνομίας με αποτέλεσμα να υπάρχουν συμβάντα κλοπών και επιθέσεων στον χώρο του Πανεπιστημίου.
Φαγητό, Καφές
&  Βοηθητικές
Υπηρεσίες
Στους χώρους των Πανεπιστημίων λειτουργούν καφετέριες και εστιατόρια
εξαιρετικής ποιότητας και ποικιλίας για τους φοιτητές.
Στους χώρους των Πανεπιστημίων λειτουργούν κυλικεία με συνήθως μέτριας ή και χαμηλής ποιότητας προϊόντα και φαγητό.
Επαγγελματισμός
&
Αυτοπεποίθηση
Η άψογη οργάνωση και ο προγραμματισμός των Βρετανικών Πανεπιστημίων προωθούν τον επαγγελματισμό και τονώνουν την αυτοπεποίθηση των φοιτητών. Το μη παγιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα και οι συνεχείς αλλαγές σε αυτό δημιουργούν ανασφάλεια στους φοιτητές τόσο για την λήψη του Πτυχίου όσο και για την Επαγγελματική τους Αποκατάσταση.
Κύκλος
Γνωριμιών
Δίκτυο Γνωριμιών με άτομα από όλο τον κόσμο. Προοπτικές ανάπτυξης επαγγελματικών σχέσεων έξω από τα σύνορα μιας και μόνο χώρας. Το Δίκτυο Γνωριμιών των φοιτητών περιορίζεται σε ανθρώπους από την ίδια χώρα.
Εμπειρία
Διεθνούς
Επιπέδου
Συνειδητοποίηση των πολυπολιτισμικών παραμέτρων της παγκοσμιοποίησης και απόκτηση οικειότητας συμπεριφοράς και ευελιξίας δράσης σε πολυεθνικό περιβάλλον. Οικειότητα συμπεριφοράς και ευελιξίας δράσης στο Ελληνικό περιβάλλον μόνο.
Εργασία
στην
Ελλάδα
Οι απόφοιτοι των Βρετανικών Πανεπιστημίων μπορούν να εργαστούν σε όλους τους τομείς και ειδικότητες του ιδιωτικού τομέα. Επίσης μπορούν να εργαστούν και στον δημόσιο τομέα ακολουθώντας κάποιες διαδικασίες αναγνώρισης του πτυχίου τους. Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Παν/μίων μπορούν να εργαστούν είτε δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα στον οποίο όμως τα τελευταία χρόνια, προτιμούνται όλο & περισσότερο απόφοιτοι Βρετανικών Παν/μίων για όλους τους παραπάνω λόγους.
Εργασία
στο
Εξωτερικό
Οι απόφοιτοι των Βρετανικών Πανεπιστημίων μπορούν να εργαστούν οπουδήποτε στον κόσμο και έχουν αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Οι απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων μπορούν να εργαστούν στο εξωτερικό εάν και εφόσον καλύπτουν τις ανάγκες της Αγγλικής Γλώσσας, ενώ αν δεν έχουν Μεταπτυχιακό τίτλο από προβεβλημένο διεθνές Πανεπιστήμιο, η πρόσληψή τους από ξένες εταιρείες στο εξωτερικό είναι σχεδόν απίθανο σενάριο.