Ντίνα Βασιλική (Nottingham)


Η πρώτη μου επαφή με το NETWORK ήταν στο ενημερωτικό σεμινάριο για μεταπτυχιακά από το οποίο και επηρεάστηκα να ξεκινήσω νωρίς τις διαδικασίες. Στο NETWORK βρήκα την υποστήριξη και την ενημέρωση που χρειαζόμουν. Είχα μια κατευθυντήρια γραμμή για όλα τα στάδια και χρήσιμη βοήθεια για τη σύνταξη βιογραφικού και Personal Statement.

Ντίνα Βασιλική (Nottingham)