Μιχάλης Βάσαλος (University of Kentucky)


Στους σχεδόν δύο μήνες που είχα καθημερινή επαφή με τους καθηγητές και το προσωπικό του NETWORK έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την φιλική ατμόσφαιρα ανάμεσα στους καθηγητές, το προσωπικό και τους μαθητές, και από το επίπεδο γνώσεων των καθηγητών. Επιπρόσθετα, έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την βοήθεια που παρείχε ο κ. Α. Σιάτρας σε όλη την διαδικασία από την υποβολή αιτήσεων μέχρι και την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο της επιλογής μου απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα που είχα.

Μιχάλης Βάσαλος (University of Kentucky)