Γεώργιος Ν. Λιλής (Δρ) – (Cornell University)


Το NETWORK με βοήθησε σημαντικά κατά την διάρκεια της προετοιμασίας μου για τις μεταπτυχιακές σπουδές μου στην Αμερική.
Μέσω των ανθρώπων του NETWORK είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω το πόσο σημαντικό είναι κανείς να ανοίγει τους ορίζοντες του πέρα από τα όρια της χώρας του και να γίνεται πραγματικά πολίτης του κόσμου.

Γεώργιος Ν. Λιλής (Δρ) - (Cornell University)