Δήμητρα Καραχάλιου (Columbia University)


Στο NETWORK παρακολούθησα μαθήματα για το GRE και το TOEFL. Καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς και μετά το πέρας αυτών και μέχρι να δώσω εξετάσεις, οι καθηγητές και το προσωπικό ήταν πάντα πρόθυμοι να με βοηθήσουν και να μου λύσουν κάθε απορία όχι μόνο πάνω στα μαθήματα αλλά και σε θέματα αιτήσεων σε πανεπιστήμια για μεταπτυχιακά δίνοντας μου την απαραίτητη καθοδήγηση.

Δήμητρα Καραχάλιου (Columbia University)