Χρήστος Γεωργολιός (Newcastle University)


Η εμπειρία του εκπαιδευτικού ομίλου φάνηκε στην πράξη, όταν κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας, υπήρχαν λύσεις για όλα τα πιθανά σενάρια και προετοιμασία για όλο το φάσμα των καταστάσεων που ένας υποψήφιος φοιτητής αντιμετωπίζει πριν και μετά την υποβολή των αιτήσεών του σε ξένα πανεπιστήμια. Η ζεστή και προσωπική προσέγγιση που μου έγινε, είναι άξια αναφοράς για όλο το φάσμα της υπηρεσίας Full Service που διάλεξα. Ο επαγγελματισμός όλων των στελεχών ήταν υποδειγματικός, χωρίς ούτε μια στιγμή να απολέσουν τη φιλική τους διάθεση.

Χρήστος Γεωργολιός (Newcastle University)