Βρετανία


Η Κρίσιμη Στροφή στο Ξεκίνημα των νέων της Ελλάδας για την Πορεία τους προς το Σπουδαστικό και Επαγγελματικό τους Μέλλον

UG Myths

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι ο μονόδρομος που πρέπει να διαβούν όλοι οι μαθητές Λυκείου στην προσπάθεια τους να αποκτήσουν έναν τίτλο σπουδών ΑΕΙ?

Αυτό το ερώτημα απαντάται κάθε χρόνο από χιλιάδες Ελληνικές οικογένειες με τον πλέον αβέβαιο τρόπο. Για τους ακολούθους λόγους που θα αναλυθούν παρακάτω, μεγάλα ποσοστά υποψηφίων οδηγούνται (από κεκτημένη ταχύτητα) στην πεπατημένη της ενασχόλησης με τις Πανελλήνιες εξετάσεις, και ό,τι αυτές συνεπάγονται σε ψυχολογική πίεση, έξοδα και αβεβαιότητα για το μέλλον των νέων παιδιών που επιδιώκουν μια θέση στον ήλιο της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση).

Πως ακριβώς πολλοί μαθητές παρασύρονται σ’ αυτό το συγκεκριμένο λάθος να εμπλακούν με τις Πανελλήνιες και ποιοι είναι οι Μύθοι που μπερδεύουν μαθητές και γονείς στη χάραξη μιας σωστής στρατηγικής?

(more…)