Θέματα υγείας και ασφάλειας στα Βρετανικά ΑΕΙ


Τα Βρετανικά Πανεπιστήμια φημίζονται για τις συνθήκες ασφάλειας και Πρόνοιας που παρέχουν στους φοιτητές τους. Τα Πανεπιστημιακά Campus είναι πάντοτε φυλασσόμενα και διέπονται από αυστηρούς κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας. Συχνά πολλοί γονείς αναρωτιούνται πως θα είναι η ζωή των παιδιών τους σε μία μακρινή χώρα ενώ στην πραγματικότητα οι συνθήκες σε καθημερινό επίπεδο είναι υποδειγματικές και σημαντικά ασφαλέστερες από οποιαδήποτε άλλη επιλογή σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με την ίδια λογική οι φοιτητές έχουν Ιατρική κάλυψη μέσα στο Πανεπιστήμιο από τον ιατρό και τη Νοσοκόμα του Πανεπιστημίου οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα επείγοντα περιστατικά.

Η συστηματική τους όμως Ιατρική κάλυψη γίνεται από Γενικούς παθολόγους στα Αστικά ιατρεία που λειτουργούν με τις αυστηρές προδιαγραφές του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας (NHS) και στα οποία ο φάκελος του κάθε φοιτητή παρακολουθείται από τον ίδιο Ιατρό για όλα τα χρόνια που θα είναι στο Πανεπιστήμιο. Στη Βρετανία ο γενικός παθολόγος είναι υπεύθυνος να αποφασίσει πότε ο ασθενής πρέπει να εξεταστεί από ειδικευμένο ιατρό αποφεύγοντας έτσι τη συνήθη πρακτική που ακολουθούμε στην Ελλάδα σύμφωνα με την οποία ο ίδιος ο ασθενής επιλέγει ειδικευμένο ιατρό με βάση τα συμπτώματα του.

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτει τα πάντα χωρίς ουσιαστική συμμετοχή του φοιτητή και το γενικότερο πλαίσιο καλύψεων είναι πανθομολογούμενα εντυπωσιακό. Ευρύτερα το αίσθημα ασφάλειας και κοινωνικών παροχών είναι ισχυρότατο για τους φοιτητές και αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του να σπουδάζει κάποιος στη Βρετανία. Ταυτόχρονα παρέχει τη σιγουριά στην Ελληνική οικογένεια ότι ο νέος/νέα φοιτήτρια έχουν την προστασία και κάλυψη μιας χώρας που είναι φημισμένη για την οργάνωση της και η οποία εξασφαλίζει την ομαλή εξέλιξη των σπουδών για τους φοιτητές της.