Διορίες αιτήσεων για Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό


Θέλεις να ξεκινήσεις τις Μεταπτυχιακές σου σπουδές τον Σεπτέμβριο, δεν έχεις ξεκινήσει ακόμα τις αιτήσεις σου και θεωρείς ότι έχεις αργήσει; Η Βρετανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και η Γερμανία είναι μερικές από τις χώρες που δέχονται αιτήσεις για Μεταπτυχιακά ακόμη και μέσα στον Ιούνιο και κάποιες φορές και μέσα στον μήνα Ιούλιο.

Αντιθέτως, εάν έχει περάσει ο Ιανουάριος, η Σκανδιναβία και οι ΗΠΑ έχουν κατά συντριπτική πλειοψηφία κλείσει τις διορίες αιτήσεων τους.

Τα Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα έχουν διορίες που κινούνται μεταξύ Ιουνίου και τέλους Αυγούστου, και σε αρκετές περιπτώσεις όπως αυτή του πανεπιστημίου Μακεδονίας της Θεσσαλονίκης, δίδεται επιπλέον χρόνος σε πολλές περιπτώσεις για να κατατεθούν τα δικαιολογητικά (π.χ. GMAT) μετά τις 22 Αυγούστου, για έναρξη των προγραμμάτων στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Deadlines for Postgraduate studies

Ποιο είναι το πρώτο βήμα

Tο ιδανικό πρώτο βήμα για να ξεκινήσετε τις σπουδές σας το Σεπτέμβριο (ή σε λίγες περιπτώσεις τον Φεβρουάριο) είναι η προετοιμασία για τα απολύτως προαπαιτούμενα τεστ Αγγλικών TOEFL ή IELTS. Οποιοδήποτε από τα 2 αυτά τεστ πιστοποιούν τη γνώση Αγγλικών και καλύπτουν πλήρως τις σχετικές απαιτήσεις όλων των Αγγλόφωνων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων σε όλον τον κόσμο.  Το ποιο από τα 2 πτυχία είναι καταλληλότερο να δώσει κάποιος υποψήφιος, εξαρτάται από το αρχικό επίπεδο Αγγλικών του υποψηφίου, το βαθμό που του ζητούν από τα Πανεπιστήμια καθώς και τη χώρα στην οποία θα κάνει αίτηση.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρουν Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα, η πλειονότητα των Ιδρυμάτων αναγνωρίζουν τα πτυχία Proficiency οπότε δε χρειάζεται να προβείτε σε επιπλέον απόκτηση των εξειδικευμένων TOEFL ή IELTS (χρειάζεται επιβεβαίωση πάντα από τη γραμματεία της σχολής γιατί τα κριτήρια αξιολόγησης των Ελληνικών ιδρυμάτων ενδέχεται να υποστούν αλλαγές). Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή ενδιαφέρεστε για σπουδές εκτός Ελλάδος, η κατοχή των πτυχίων Proficiencyδεν επαρκεί για την ανάλογη πιστοποίηση παρά μόνο σε μικρό ποσοστό των περιπτώσεων.

Σε αρκετά Μεταπτυχιακά, τον πιο κρίσιμο ρόλο για την εισαγωγή σε Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, παίζει το ειδικό τεστ GMAT το οποίο καλό είναι ο υποψήφιος να το έχει κατά τη διάρκεια των αιτήσεων (ειδικά εάν πρόκειται για Πανεπιστήμια του εξωτερικού) διότι σε πολλές περιπτώσεις ο βαθμός του GMAT είναι αυτός που θα κρίνει τη πορεία της αίτησης του υποψηφίου.